تولدی دوباره

داستان بازگشت رئوف فرامرزی
گرفتار شدن در فرقه رجوی مصیبت کمی نیست. زمانی که رئوف در آلبانی متوجه شد از کمترین حقوق زندگی و انسانی توسط سران این گروه محروم شده به خود آمده و برای اولین بار وقتی صدای برادر کوچکش را از پشت خط تلفن شنید تصمیم مهمی در زندگی خود گرفت و آن کشیدن خط ابطال بر تمام دروغها، نیرنگ ها و حیله های مسعود و مریم رجوی بود و حال که قلب رئوف مالامال از عشق و رافت شده همانند مرغ عشقی بی قرار از قفس تنگ و تاریک پرواز کرد و به سوی خانواده پر کشید.

و امروز در آغوش گرم پر محبت پدر و مادرش و تمامی اعضای خانواده آرام گرفته است بدون هیچ نگرانی.

خروج از نسخه موبایل