اعضای جداشده خوزستانی از طرح شکایت مدیرعامل انجمن نجات از دولت آلبانی حمایت میکنند

ما اعضای جداشده از فرقه ضدانسانی رجوی در استان خوزستان که سالیان نقض شدید حقوق شهروندی اعضا در اسارتگاه اشرف را با پوست وگوشتمان احساس کرده و خود مان برای سالیان از هرگونه تماس با خانواده هایمان محروم بوده ایم، از طرح شکایت اقای ابراهیم خدابنده مدیرعامل محترم انجمن نجات از دولت آلبانی درسازمان ملل قویا حمایت و پشتیبانی می کنیم.


دولت آلبانی برخلاف تمامی پروتکل های مندرج در حقوق بشر جهانی و از جمله وضعیت ناپدیدشدگان اجباری در این کشور و در تبانی آشکار با سازمان تروریستی مجاهدین خلق از برقراری ارتباط خانواده های دردمند و رنج کشیده با عزیزان گرفتار در اردوگاه موسوم به اشرف سه در آلبانی جلوگیری میکند و این درشرایطی است که اعضای این سازمان به صورت غیرقانونی تحت مسئولیت کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان از عراق به آلبانی منتقل شدند ودریک کمپ بسته و باکنترل رهبران این سازمان مستقر گردیده اند.
مسئولین دولت آلبانی رسما از دادن ویزا به خانواده های اعضاء خودداری کرده درحالیکه براساس ماده 31 کنوانسیون بین المللی حمایت از همه ناپدیدشدگان اجباری، دولت آلبانی اعلام کرده که صلاحیت کمیته ناپدیدشدگان اجباری را برای دریافت و بررسی شکایت نامه از طرف فرد یا افراد مربوط به نقض مفاد این کنوانسیون وصلاحیت کمیته برای دادن رای درخصوص قربانی را به رسمیت می شناسد واجرای ان توسط دولت البانی قابل اجراست. ما اعضای جداشده از سازمان مجاهدین خلق همچنان از دولت ایران می خواهیم از جانب خانواده ها بعنوان شهروندان ایرانی از کانال های رسمی دیپلماتیک با ملل متحد به کمیته مربوطه طرح دعوی نماید.

اعضای جداشده از مجاهدین خلق دراستان خوزستان

درخواست مدیر عامل انجمن نجات جهت طرح شکایت از دولت آلبانی در سازمان ملل متحد

خروج از نسخه موبایل