پاسخ مسئول انجمن نجات استان آذربایجان غربی به یاوه گویی سران فرقه رجوی

مسئول انجمن نجات استان آذربایجان غربی در پیامی خطاب به سران فرقه رجوی به یاوه سرایی ها و توهین های این گروه نسبت به خانواده های دردمند پاسخ گفت.

مسئول انجمن نجات استان آذربایجان غربی در پیامی خطاب به یاوه گویی های سران فرقه رجوی گفت:

اولا غلط کردی، ۸۰۰۰ امضا نیست، بلکه نزدیک به ۱۱۰۰۰ امضاء و حمایت های جهانی از خانواده های دردمند برای درخواست ویزا از کشور آلبانی است.

ثانیا دور نیست روزی که زندانتان در آلبانی بدست همین اعضای دربند و خانواده هایشان بر سرتان خراب شود.

ثالثا قرار دادن مادران اسیر در مقابل پدران و فرزندان رها یافته یک عمل ضد انسانی و انتقام گیری کثیف است.

رابعا ادامه حیات ننگین تان چه با کرونا و چه بی کرونا تنها در مسیر مخفیگاهتان تا قبرستان آلبانی رقم خورده است.

خامسا جای وطن فروشان و پس مانده های صدام ایران نیست. جسم ناپاکتان در همان بیابانهای آلبانی طعمه کفتارها خواهد شد.

خروج از نسخه موبایل