موشکی که رجوی بیش از دو دهه از آن یاد کرده، اکنون در چه وضعیتی قرار دارد

سی مهر 72 و هوا کردن بادکنکی به نام مریم رجوی

با شروع سال 1372 رجوی به مانند گذشته در شب عید باز هم وعده سرنگونی داد و این شعار بعد از گذشت شش ماه پوچ از آب در آمد.

وی برای اینکه خطش را پیش ببرد در ششم شهریور سال 72 در بغداد نشست شورا برگزار نمود و در آن جلسه مریم رجوی یعنی زن سوم خود را به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب نمود . بعد از مدتی او را مخفیانه به فرانسه فرستاد. کسی از این موضوع خبر نداشت و برای اینکه این داستان را مهم جلوه دهد در نشست سی مهر عنوان داشت ما می خواستیم که این کار مخفیانه باشد. چون اگر اعلام می کردیم حکومت ایران به دنبال ما بود و اگر می فهمید می توانست روی ما عملیات انجام دهد . جوک خنده داری که حتی مرغ پخته را به خنده وا می دارد .

تا اینکه به سی مهر رسیدیم همه را به سالن نشست اشرف بردند. بچه ها از اینکه دوباره چه خبر شده دل شوره داشتند . تا اینکه رجوی به روی صحنه آمد و فیلمی از برنامه نشست شورا در شهریور همان سال در بغداد پخش نمود و برای همه جا افتاد که مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور موقت از طرف فرقه معرفی شده است .

در آن نشست رجوی با عوامفریبی خاص خود اظهار داشت: ما موشکی استراتژیک به هوا پرتاب کردیم و اکنون این موشک به قلب بورژوازی شلیک شده است . در ادامه برای اینکه حرفهای خود را تکمیل کند عنوان داشت: اگرفیلم این انتخاب پخش شود ایران با عراق وارد جنگ خواهد شد زیرا که خیلی مهم است.

رجوی در ادامه گفت : مریم سلاحی برای سرنگونی است و اینکه مریم سلاحی ماورای سرنگونی در راه رسیدن به رهایی و گذشتن از مرد سالاری است. در نهایت یک سلاح ضد استثمار جنسی است . مریم یک سلاح ضد بورژوازی بود و ما آنرا به خط مقدم مبارزه با بورژوازی فرستادیم.

مریم رجوی طولانی ترین رئیس جمهور موقتی است که برای رسیدن به قدرت دلش لک زده است .

اما موشکی که رجوی بیش از دو دهه از آن یاد کرده چه بوده و اکنون در چه وضعیتی قرار دارد ؟ مریم رجوی اکنون در کنار جناح های جنگ طلب بر علیه ملت ایران به توطئه چینی مشغول است و برای آنان پول خرج کرده تا در مراسم های وی چند دقیقه از وی تعریف کنند . اکنون می توان به معنی حرف رجوی رسید که منظور وی از موشک استراتژیک و شلیک آن به قلب بورژوازی منظور همسو شدن با آنان بوده است .

در مورد شروع جنگ نیز باید گفت تمام حرفش مفت بوده و هیچ وقت این کار انجام نگرفت چون از نظر حکومت ایران این خبر هیچ ارزشی نداشت و شاهد بودیم که اتفاق خاصی هم نیفتاد و رجوی برای اینکه انتخاب مریم رجوی را مهم جلوه دهد و سر اعضای شورای مفت خورش را شیره بمالد این حرف را بیان داشت و شاهد بودیم که وقتی هیچ اتفاقی نیفتاد هرگز رجوی از خودش انتقاد نکرد .

رجوی در مورد انتخاب مریم رجوی نیز عنوان داشت وی یک سلاح ضد استثمار جنسی است ولی شاهد هستیم که همین زن چگونه برنامه های رقص رهایی را برای شوهرش ردیف کرده و عملاٌ تبدیل به سلاح استثمار جنسی شد . در یک کلام تمام حرفهای رجوی فریبکار در مورد زن سومش دروغی بیش نبوده است و حرفهای مفتی بود که می خواست تحویل نیروهای خود بدهد .

وضعیت فرقه رجوی بعد از 27 سال از انتخاب مریم رجوی در کجا قرار دارد ؟ اشرف را تخلیه نمود و از عراق اخراج شده و هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران نعره سرنگونی با ارتش توخالی خود را تکرار می کند . مریم رجوی اکنون در کنار لابی های جنگ طلب غربی حضور یافته و دیگر خبری از شلیک موشک به قلب بورژوازی نیست . رجوی جرات ندارد خودش را نشان دهد . این عقب نشینی حاصل کار انتخاب مریم رجوی برای ریاست جمهوری خیالی رجوی بود که اکنون تبدیل به جوک شده !

چیزی که ما از بیرون شاهدش هستیم این است که این خواب هرگز تعبیر نخواهد شد و با این شعار سعی دارند به زندگی نکبت بار خود ادامه دهند و خودی نشان دهند اما تاریخ به اثبات رسانده افرادی که به کشور خود خیانت می کنند هرگز نمی توانند حامی مردم بوده و به قدرت برسند و بادکنکی که رجوی به اسم انتخاب مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور مادام العمر هوا نمود ترکیده است .

هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل