طومار ارائه شده به نمایندگان صلیب سرخ در انجمن نجات شیراز

در دیدار خانواده های عضو انجمن نجات شیراز با نماینده ی سازمان صلیب سرخ جهانی، طوماری تنظیم و به امضای کلیه شرکت کنندگان رسید و جهت رسیدگی به نماینده صلیب سرخ ارائه گردید.

متن طومار:

به نام خدا

ریاست محترم صلیب سرخ جهانی در تهران

 با سلام

احتراماً ما جمعی از خانواده ی افرادی که درمقر اشرف گرفتار می باشند، به دلیل این که مدت زیادی است از سلامتی وسرنوشت فرزندان خود بی اطلاع هستیم. از مسئولین محترم سازمان صلیب سرخ جهانی تقاضا داریم شرایطی را فراهم آورند تا:

1- بتوانیم بدون حضور افراد MKO با عزیزان مان ملاقات کنیم.

2- بتوانیم با عزیزانمان که در در مقر اشرف هستند تماس تلفنی برقرار کنیم.

3- امکان مکاتبه و تبادل نامه برای ما و آن ها فراهم گردد.

4- به دلیل محرومیت افراد گرفتار در اشرف از هر گونه رسانه و امکانات ارتباطی از شما تقاضا داریم که جدیدترین مطبوعات (مجله 0 روزنامه و…) روز دنیا و اخبار تلویزیون جدید دنیا بدون سانسور را در اختیار آن ها قرار دهید تا آن ها بتوانند با اطلاع از مسایل سیاسی روز دنیا برای سرنوشت خود تصمیم صحیح بگیرند، زیرا آن ها به جز اطلاعاتی که فرماندهان MKO   به آن ها می دهند هیچ گونه اطلاعات دیگری دریافت نمی دارند.

در پایان از حضور جناب آقای " بروس گراهام " و آقای " اندرسون شویزد " در جمع خانواده های انجمن نجات شیراز نهایت سپاس را داشته برای ایشان و همکارانشان آرزوی سلامتی داریم و در حضور ایشان در تاریخ 25/8/1385 این تقاضانامه را امضا می نماییم.

خروج از نسخه موبایل