عرض تسلیت قطره ایست در برابر غم دریاگونه ی شما

دوست عزیزمان آقای علی اکرامی

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال.

در نهایت ناباوری مطلع شدیم  پدر و خواهر همسر جنابعالی، همکار زحمتکش و عزیزمان در انجمن نجات، دار فانی را وداع گفتند!

در غم از دست دادن این عزیزان، به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم!

ازاین رو برای شما و همسرتان و سایر وابستگان محترم، صبر و شکیبائی و برای آن عزیزان در گذشته غفران و رحمت واسعه ی الهی را خواستاریم.

دوستان و همکاران شما از انجمن نجات آذربایجان شرقی – تبریز

خروج از نسخه موبایل