حضور جداشده ها در محل حبس احسان بیدی

حضور جداشده های فرقه رجوی در مقابل محلی که احسان بیدی در آن به خواست مریم رجوی محبوس و زندانی گشته است یک اقدام جسورانه و ستودنی بود.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، همزمان با آغاز سال ۱۴۰۰ شاهد آن بودیم دوستانی که در آلبانی هستند یک کار خارق العاده انجام دادند و با رفتن به محلی که احسان بیدی در آن محبوس می باشد خواستار آزادی وی شدند. این دوستان با حضور در محل مربوطه، مردمی که در آن منطقه تردد داشتند را نسبت به ماجرا آگاه نمودند.

فرقه رجوی در تلاش های بسیاری می خواست که سر احسان بیدی را زیر آب بکند ولی تلاش های همین بچه ها و دوستان احسان مانع از این شد که دولت آلبانی در یک ساخت و پاخت کثیف احسان را ترور کرده و از صحنه به در نماید. فرقه رجوی نهایت تلاشش زندانی کردن دوباره احسان بود تا او را در یک کمپ بسته که امکان تردد به نفرات داخل آن نمی دهند نگهداری کند.

دوستان احسان در این حماسه ای که آفریدند توانستند توجهات زیادی را به خود جلب کرده و به مسئولین کشور آلبانی متذکر شوند که آنها احسان را رها نکرده و همواره حواسشان به او است.

دولت آلبانی و مقامات این کشور بدانند اگر می خواهند به اتحادیه اروپا بپیوندند باید که به انجام یکسری مسائل حقوق بشری خود را ملزم بدانند.

بی تردید اینگونه حرکت های جسورانه بی نتیجه نخواهد ماند. بدین وسیله به همه این دوستان درود فرستاده و خاطر نشان می کنیم علیرغم تمام مشکلاتی که دارند این نوع تحرکات آنان بیانگر یک مرتبه عالی از حس انساندوستی است؛ چیزی که رجوی از آن به شدت رنج می برد.

خروج از نسخه موبایل