تهدید به ترور از سوراخ موش!

یادداشت جداشده حسن شرقی

سلام دوست عزیزم آقای پوراحمد

شنیدم شیاد رجوی هرزه بعد از اقامه دعوی شماری از جداشده ها بعنوان خواهان در شعبه 55 دادگاه تهران به هراس افتاده و بار دیگر جداشده ها را تهدید به مرگ کرده است که البته این اولین بارنیست و پیشترهم از جمله مرا تهدید به ترور کرد و حکم مرگ مرا غیابا صادر کرده بود!!

رجوی کورخوانده که بخواهد اقدامی علیه جداشده ها داشته باشد و میداند که قبر او در ایران کنده شده است و مطلقا جایگاهی ندارد الا نفرت و انزجار تمام ملت ایران .

باید از این شیاد شیطان صفت و هرزه پرسید که اینقدر منم منم میکردی و بازهم می‌کنی آخه هیچ کسی تورا نمی شناسد! و تنها ما جدا شدگان بدرستی تورا میشناسیم …

تو بودی که زنها را از شوهرها و مردها را از زنهایشان و حتی کودکان را از پدر و مادرهایشان جدا کردی و میگفتی که به داشتن خانواده و با فرزند و … نمیتوان مبارزه کرد !!

البته باید به این مردک متوهم گفت کدوم مبارزه !؟

مبارزه از سوراخ موش ؟

تو که حرم سرا باز کرده بودی! تویی که دم از خدا و پیامبر میزدی و زنهای بقول خودتان مسؤلین حلقه به گوشت را با سر برهنه در اتاق خصوصی و الباقی کارهای کثیفی که مرتکب شدی که خانم های جداشده با جسارت افشاگری کردند !

حیف که آدم تو را عنصرسیاسی بنامد. تو یک شیاد زن باز با آن نگرش فرقه ای ضد زن هستی که برایمان مهوع و مشمئزکننده است ..

توکسی هستی که در سر فصلها که تهدیدی برای جانت بوده، بزدلانه متواری میشوی کما اینکه با لباس زنانه باهمان زنهای حرم سرایت و با به باد دادن میلیونها دلار به افسران عراقی و آمریکائی ازعراق پا به فرار گذاشتی…

تو در قبال جنایاتت چه جوابی داری به خداوند بدهی؟! توبه هم بکنی خداوند قبول نمیکند مردک شیاد.

باید درپیشگاه عدالت محاکمه و به اشد مجازات برسی تا دل همه قربانیان تو شاد شود.

آره مردک ملعون بنده ترسی ندارم ازتو و اعوان وانصارت که شنیدم در پیامی دستور ترور مرا دادی!

منتظر هستیم تا گورت رو بکنیم . تو ای خائن مردم و مملکت ایران …

حسن شرقی

خروج از نسخه موبایل