ارتباط تلفنی خانواده ایرج علیپور با مدیر مسئول انجمن نجات گیلان

36 سال است که از عزیزمان ایرج علیپور بی اطلاع هستیم

احمد علیپور از برادران ایرج علیپور از اعضای گرفتار در فرقه بدنام رجوی، ضمن تماس تلفنی با مدیر مسئول انجمن نجات گیلان و قدردانی از زحمات بی منت شان گفت: “بنده ما بعد جدایی محمد باقر کشاورز و بازگشت شان به زادگاه مشترک مان یعنی روستای سیاهکوچه از شهرستان آستانه اشرفیه، یک نامه برای برادر نازنینم ایرج نوشتم و از وی خواستم که به خود بیاید و اندکی تامل کند و مثل آقای کشاورز با یک نه قاطع به رجویها، صفوف شان را ترک کند و نزد خانواده دردمند و چشم انتظارخود برگردد تا بتواند یک زندگی جدیدی را از نو رقم بزند.

نامه خانواده علیپور به اسیر در بندشان

برادر دردمند عضو اسیر رجوی در آلبانی در ادامه افزود: ” حقیقت امر چونکه ایرج جواب نامه ام را نداد وبا شماره موبایلم تماس نگرفت، مقداری دلخورشدم و دیگرپیگیر وضعیتش نشدم تا اینکه درنمایش اخیر به اصطلاح انتخاب مسئول اولی شان که یک شو مسخره ای بیش نبود و بیشترمصرف داخلی در راستای به اسارت نگهداشتن اعضای نگون بخت بود، درمیان آدمهای سالن یک لحظه برادرم را دیدم و از شادی وشوک وارده میخکوب شدم .

برادرم خیلی تغییر قیافه داده و ازجوانی و موهای فر ایشان خبری نبود و من به اتفاق خواهرم توانستیم در باز تکرار برنامه شان عزیزمان را واضح تر ببینیم و چهره اش را بسختی تشخیص بدهیم .

اقای احمد علیپور در تماس تلفنی خود ضمن پیامی برای برادر اسیرش عنوان کرد: ” ایرج جان خیلی دلتنگتیم . بخدا 35 سال از عمر و جوانی خودت را ناخواسته و نفهمیده تباه کردی و از زندگی چیزی نفهمیدی. ازت تمنا دارم وخواهش میکنم قدری به خودت بیا و تامل کن که از سالیان حضورت در صفوف دشمنان مردم ایران چه فهمیدی و چه عایدت شد!؟

همچنانکه میدانی دوست صمیمی ات محمد باقر کشاورز بالغ بر10 سال است که ازشر رجوی جدا شده و به وطن برگشته و با تشکیل خانواده دارد ازیک زندگی آرام لذت میبرد. هنوزهم دیرنشده و توهم میتوانی برگردی و با برخورداری از حمایت همه جوره خانواده ات، زندگی خوبی را در کنار خانواده تجربه کنی. مشتاقانه چشم انتظارت هستیم ایرج جان .

تنظیم گزارش : داریوش احمدی

خروج از نسخه موبایل