نامه عبدالحسین یگانه به کریم اسد خان

آقای کریم اسد خان دادستان کیفری بین المللی
با سلام و احترام

من عبدالحسین یگانه برادر طیبه یگانه هستم. خواهر من چندین سال است در سازمان مجاهدین به اسارت گرفته شده است . سازمان مجاهدین یک سازمان غیر انسانیست و چندین سال است به خواهر من اجازه نداده است با خانواده خود تماس بگیرد. من شماره ای از خواهرم ندارم که بتوانم با او تماس داشته باشم. خواهرم دندان پزشک بود. سازمان مجاهدین او را با وعده های دروغین فریب می دهد و به مقر خود منتقل می کند. نزدیک به 35 سال است از خواهرم خبری ندارم .

آقای کریم اسد خان دادستان محترم
سازمان مجاهدین مدعی است از آزادی و حقوق بشر پیروی می کند که فقط شعار می دهد! خواهر من در کمپ مجاهدین در کشور آلبانی آزاد است؟ برای خودش می تواند تصمیم بگیرد؟ همانطور که جداشدگان از سازمان مجاهدین شکایت کرده اند من هم از سازمان مجاهدین شکایت دارم. امیدوارم با پیگیری شما در آینده نزدیک رهبران سازمان مجاهدین را پشت میز محاکمه ببینم .

با تشکر از شما
عبدالحسین یگانه ساکن اراک – ایران

خروج از نسخه موبایل