حمایت اعضاء جدا شده استان گلستان از انجمن آسیلا

سران سازمان مجاهدین خلق برای آنکه بتوانند عناصری که در آلبانی از این فرقه منسوخ شده جدا می شوند را همچنان در زیر چمبره خود داشته باشند، مقداری پول رایج آن کشور را در اختیار آنها قرار داده که بنا به گفته برخی از جدا شده ها حتی کفاف چند روز زندگی را نمیدهد، چه برسد به ایجاد شغل و زندگی مستقل! در واقع سران فرقه رجوی حتی در کشوری آزاد نیز بدنبال محصور نمودن آزادی کسانی هستند که دیگر از ماندن در قفس خود ساخته رجوی ها خسته شده اند و دوست دارند آزادی واقعی را با تن و جان خود احساس کنند.

در چند روز گذشته چند نفر از جداشده ها که توانستند حصارهای ذهنی مجاهدین خلق را شکسته و به دنیای مستقل گام بگذارند، در حرکتی زیبا و انساندوستانه و با همکاری دولت و مردم آلبانی انجمنی بنام آسیلا را تاسیس کردند که هدف آن کمک به ایرانیان مقیم آلبانی است. این کار ارزنده توسط آقای حیرانی و دوستان وی در تیرانا برنامه ریزی شده و توسط برخی مردم آن کشور نیز حمایت شده است که جای تقدیر و تشکر دارد.

به همین مناسبت، روز 10 آذر ماه 1400 تعدادی از جدا شده های استان گلستان با حضور در دفتر انجمن نجات استان خوشحالی خودشان از تاسیس انجمن آسیلا را اعلام نمودند و ابراز خرسندی کردند که این حرکت انساندوستانه آقای حیرانی و دوستانش تا چه اندازه می تواند برای رهایی دوستانمان که هنوز در اسارتگاه ذهنی رجوی بسر می برند کمک کننده باشد و برای آنها نور امیدی باشد تا بتوانند هر چه زودتر برای جدا شدن از این فرقه ضاله اقدام نمایند و خود را از چنگال شیطان رجوی ها نجات دهند .

آقای جمشید سرایی که هنوز یکی از برادرانش بنام مهدی (پویا) در سازمان مجاهدین خلق اسیر است، در رابطه با آسیلا میگوید که با شنیدن عملکرد این انجمن خیلی امیدوار شدم که برادرم مهدی نیز بتواند با آنها آشنا شده و برای جدا شدن از فرقه رجوی گام بر دارد تا بتواند خود را از اسارتگاه ذهنی مجاهدین نجات دهد و به دنیای آزاد قدم بگذارد .

آقای علی قزل قارشی که بیش از 12 سال اسیر تفکرات غیر انسانی مجاهدین خلق بوده نیز امیدوار است که آسیلا بتواند نور امیدی برای دوستانش که هنوز نتوانسته اند یخ ذهنی سران فرقه رجوی را کنار زده و از آن رهایی یابند، باشد. تا آنها نیز همچون خود علی بتوانند آزادانه و برای خودشان زندگی کنند و همانند علی تشکیل خانواده دهند .

آقای عبدالرحیم نظری نیز یکی از نفراتی ست که متاسفانه گرفتار دلال های انسان سازمان مجاهدین شده و او که برای کار به کشور ترکیه رفته بود ، سر از سازمان مجاهدین در آورد و تا بتواند خودش را نجات دهد سه الی چهار سال گذشت. او نیز امیدوار است آقای حیرانی و دیگر اعضای جداشده بتوانند با وجود نیرنگهای فراوان رجوی علیه انجمن هایی مانند نجات و آسیلا ، راه پر خطر آسیلا را ادامه داده و باعث خوشحالی خیلی از خانواده هایی شوند که فرزندانشان اسیر ذهنی رجوی شده اند .
در پایان این جلسه انجمن نجات گلستان به نمایندگی از تمامی خانواده هایی که فرزندان آنها در سازمان مجاهدین خلق به هر عنوانی گرفتار شده اند ، ضمن اعلام حمایت از انجمن آسیلا ، از آقای حیرانی و تمامی دست اندرکارانی که بانی این تشکل انساندوستانه بوده اند تشکر نموده و آرزوی بهروزی و پیروزی برای آنها را داشتند .

خروج از نسخه موبایل