مسئولیت سنگین انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی

پذیرش این نام برای انجمن و ثبت رسمی آن در کشور آلبانی، یقیناً تعهدات سنگینی را بر دوش اعضای فعال این تشکل پیشتاز، که حافظ منافع تمامی ایرانیان مقیم آلبانی می باشد، قرار می دهد. چرا که به این ترتیب باید مسئولیت برقراری و ایجاد امکانات زندگی و اشتغال و استقرار هر ایرانی که اکنون در آلبانی دارای کارت شناسایی بیومتریک می باشد را در ارتباط با دولت آلبانی و مقامات ذی ربط برعهده بگیرد.

ایرانیان مقیم آلبانی از جمله کسانی که پیشقدم تشکیل این انجمن و پذیرش مسئولیت های آن شده اند و نیز کسانی که از سازمان مجاهدین خلق جدا شده اما هنوز بنابر ملاحظاتی به این تشکل نپیوسته اند، و همچنین کسانی که باز بنا به هر دلیلی همچنان در داخل سازمان مجاهدین خلق به سر می برند، دارای منافع صنفی مشترکی هستند که این انجمن بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات سیاسی و اعتقادی آنان، به دنبال حل و فصل مشکلات و تأمین منافعشان می باشد.

ایرانیان مقیم آلبانی، همچون تمامی آحاد جامعه بشری، باید از دریافت حقوق در برابر کاری که انجام می دهند، استقلال مالی، ارتباط با دنیای خارج و دوستان و بستگان، ازدواج و تشکیل خانواده، داشتن مسکن مستقل و زندگی خصوصی، سفر و تردد آزادانه و دیگر حقوق پایه ای انسانی برخوردار باشند و طبیعتا برعهده این انجمن است که این حقوق را برای تمامی آنان از دولت آلبانی مطالبه نماید.
این انجمن که به عنوان حافظ منافع ایرانیان مقیم آلبانی به رسمیت شناخته شده است، نمی تواند شرایط کنترل ذهن مخرب فرقه ای و برده داری نوین را در خاک این کشور در خصوص هموطنان تحمل کند و لازم است از مراجع قانونی شرایط جدیدی را بر پایه حقوق انسانی مطالبه نماید.

طی این روزها خانواده های داخل ایران با مراجعه به دفاتر انجمن نجات در استان های مختلف و همچنین با ارسال پیام و برقراری تماس مراتب خرسندی خود از تأسیس این انجمن را ابراز داشته و آمادگی هرگونه حمایت و کمک به این تشکل نوپا را اعلام کرده اند.
همکاران من در انجمن نجات نیز آمادگی ارائه هرگونه پشتیبانی از این اقدام بشردوستانه و خداپسندانه را دارند. برای اعضا و مسئولین این تشکل پیشتاز، خصوصاْ مدیر اجرایی آن آقای حسن حیرانی، آرزوی موفقیت و بهروزی روزافزون دارم.

ابراهیم خدابنده – مدیر عامل انجمن نجات

خروج از نسخه موبایل