آسیلا و خبر از افق های روشن پیش روی خانواده ها

آقای حسن حیرانی مدیر اجرایی انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی اخیرا از احتمال گشوده شدن مسیر دیدار خانواده‌ها با فرزندان شان از طریق کشور کوزوو خبر داد. وی همچنین گفت که یکی از ظرفیت‌هایی که در چارچوب فعالیت‌های انجمن آسیلا دنبال می کنند ایجاد شرکت مسافرتی برای گرفتن ویزای گروهی برای تسهیل سفر خانواده‌ها به آلبانی برای دیدار با فرزندانشان است.

این خبرهای خوش در حالی است که فرقه تروریستی رجوی با تمام توان و در وحشت از فروپاشی ناشی از جدا شدن اعضا به مقابله با ایجاد تماس و ارتباط بین اعضای گرفتار و خانواده های شان پرداخته و در این راه از هیچ رذالتی فروگذار نکرده است. قطع نمودن هزینه ماهانه جداشدگان، درخواست جاسوسی علیه دیگر جداشدگان در ازای دریافت هزینه ماهانه، انداختن کرونا به جان اعضا برای نابود کردن شان و … از جمله این اقدامات است.

به این ترتیب آسیلا در مدت زمانی بسیار کوتاه در حال تبدیل شدن به نقطه امیدی روشن برای خانواده هایی است که رجوی ها تلاش می کنند آنان را ناامید نمایند. آسیلا با خود شور و امید به ارمغان می آورد و به خانواده ها برای تلاش بیشتر برای رهایی فرزندان شان انگیزه خواهد داد.
باز نمودن افق های روشن و امیدوار کننده را به خانواده های چشم انتظار تبریک گفته و از تلاش های اعضای انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی (آسیلا) از صمیم قلب تشکر می کنم.

صالحی

خروج از نسخه موبایل