بررسى تغيير ايدئولوژى سازمان مجاهدين خلق در یک کتاب

چاپ دوم کتاب «بررسى تغيير ايدئولوژى سازمان مجاهدين خلق ايران در سال 1354» نوشته مظفر مخفمی مهرآبادی از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی روانه بازار کتاب شد.

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی_ایبنا نوشت: این کتاب که در سال 1384 چاپ شده بود، اکنون با اضافه شدن متن کامل «بیانیه‌ تغییر ایدئولوژی»، «جزوه سبز» و «نامه مجتبی طالقانی به پدرش» تجدید چاپ شده است. این سه جزوه برای نخستین‌بار منتشر می‌شوند.

در اين كتاب، حكايت ارتداد مركزيت مجاهدين خلق در سال‌هاى 1342-1354 و ريشه‌ها و مبانى التقاط نهفته در آموزش‌ها و باورهاى اين گروه ، تشريح و بررسى شده است. گفت‌وگوهاى مستقيم با برخى از مؤثران و شاهدان آن رویداد، ارائه اسناد بى‌واسطه از مسببان تغییر ايدئولوژی و نقل آراء و نظرات گوناگون درباره حوادث آن سال‌ها ازجمله مطالب كتاب حاضر است كه با دقتى درخور، گزينش و ويرايش شده و براى ثبت در تاريخ و آگاهى نسل‌هاى بعدى، در اين مجموعه عرضه گشته است.

این کتاب در 9 بخش تدوین شده است. در بخش اول نویسنده در دو فصل، دگرگونی در نیروهای سیاسی تا رویکرد عمومی به مبارزه مسلحانه را مورد بررسی قرار می دهد. بخش دوم در سه فصل، سازمان مجاهدین خلق را از تأسیس تا ضربه نخست در شهریور 1350 مورد مطالعه قرار داده است. بخش سوم کتاب که خود شامل دو فصل است، گام به گام به تغییر ایدئولوژی سازمان می‌پردازد.
بخش چهار کتاب خود شامل سه فصل است. در فصل اول تقی شهرام، معرفی می شود. در فصل دوم، «دوره‌های زمانی سازمان»، «ضعف‌های تشکیلاتی» و «چالش‌های پس از تغییر ایدئولوژی» واکاوی شده است. فصل سوم از این بخش نیز به «ترورهای ایدئولوژیک» و «ترورهای غیرایدئولوژیک و مرگ‌های مشکوک» اختصاص دارد.

بخش پنجم کتاب حاضر، سه فصل را دربر دارد. که در فصل اول «وضعیت گروه‌ها در زندان» و در فصل دوم «فتوا و یا نقل فتوا علیه مارکسیست‌ها»، مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم تحت عنوان «ماندن یا رفتن؟» به اظهارنظرهای جمعی از مبارزان مسلمان که روند تغییر ایدئولوژی را برای جامعه خطرناک می‌دانستند اشاره شده است.

بخش ششم در دو فصل به بحث «ریشه‌یابی انحراف و استحال» می‌پردازد. گاه‌ شمار کتاب حاضر در فصل هفتم آمده و بخش هشتم، ضمائم را دربرگرفته است. متن کامل «بیانیه تغییر ایدئولوژی»، «جزوه سبز» و «نامه مجتبی طالقانی به پدرش» همچنین «نامه سرگشاده عناصر مذهبی خارج از کشور به مرکزیت» در این بخش در اختیار مخاطبین قرار می گیرد. اسناد و تصاویر کتاب نیز در بخش نهم ارائه شده است.

خروج از نسخه موبایل