آمادگی آلبانی برای اعطای تابعیت به برخی اشخاص خارجی مقیم این کشور

روز چهارشنبه 17 فروردین 1401، وزیر کشور آلبانی بلدی کوجی Bledi Cuci تصمیم هیأت دولت این کشور مبنی بر اعطای تابعیت به خارجیان مقیم آلبانی واجد شرایط را اعلام نمود که این خبر در شبکه های تلویزیونی و رسانه های مهم این کشور به صورت گسترده منعکس گردید.

در این خبر اعلام شده است که اشخاص خارجی مقیم آلبانی که شایستگی خود را در عمل نشان داده و واجد شرایط باشند مستحق دریافت تابعیت این کشور خواهند بود. این خبر به همان اندازه که برای جداشدگان سازمان مجاهدین خلق و حتی اعضای فعلی سازمان در آلبانی دلگرم کننده است برای سران فرقه رجوی در این کشور نگران کننده می باشد.

برگ برنده سازمان مجاهدین خلق برای حفظ و کنترل اعضای خود و ممانعت از جداشدن آنان اینست که این افراد را در شرایط غیرقانونی و بدون مدارک هویتی در آلبانی (درست مانند عراق در زمان صدام حسین) نگاه داشته است و آنان وابسته به سازمان می باشند.

در متن خبر جزئیات این شایستگی و معیارهای آن بیان نشده است اما برخی کارشناسان مطرح کرده اند که کسانی علی القاعده واجد شرایط هستند که صاحب حرفه بوده و شغل و کسب و کاری داشته باشند و فاقد سوء سابقه بوده و طی مدتی قانونمداری خود را نشان داده باشند.

امیدواریم که اعضای سابق فرقه رجوی در آلبانی زیر چتر حمایتی “آسیلا” که در حال حاضر مشغول کسب و کار و زندگی عادی و بی دردسر خود بوده و به تأیید دوستان و آشنایان آلبانیایی شان شهروندان نمونه محسوب می شوند جزو این دسته از افراد واجد شرایط باشند.

عاطفه نادعلیان

خروج از نسخه موبایل