شکست سیاست های رجوی در ماه خرداد – قسمت دوم

در قسمت قبل در مورد رفتن رجوی از فرانسه به عراق توضیحاتی داده شد. اینکه او در انتخاب این تاکتیک شکست خورد و در نهایت بعد از 27 سال مجبور شد از عراق اخراج شود . اکنون قصد داریم به اتفاق دیگری که در ماه خرداد افتاد بپردازیم.

فرار مریم رجوی از عراق به فرانسه و دستگیری او

در تاریخ 27 خرداد سال 82 خبری مانند بمب اشرف را در نوردید و باعث متعجب شدن تمام اعضا شد. چگونه ممکن است مریم رجوی در فرانسه بوده باشد؟ مگر مریم در فرانسه بوده که دستگیر شود؟ مگر قرار نبود مریم رجوی در موقع حمله آمریکا به عراق در کنار رزمندگان باشد؟ کی و چه وقت به فرانسه گریخته است ؟ و هزاران سئوال دیگر …

در خبرگزاری ها آمده بود مریم رجوی با مقدار زیادی پول به همراه تعدادی از مسئولین فرقه در فرانسه دستگیر شد.

ما اعضای فرقه رجوی که در نشست توجیه حمله آمریکا به عراق حضور داشتیم، به یاد داریم که مریم رجوی با دریدگی خاص خودش عنوان داشت ما در کنار رزمندگان و جلودار ارتش در کنار شما خواهیم بود. این جمله ای بود که با آب و تاب بیان کرد و اعضای ناآگاه هم فکر می کردند حرفهایشان درست است ولی این دروغ بزرگی بود که مریم رجوی به اعضای خود گفته بود .

رجوی ها برای فرار از بمباران آمریکایی ها همه چیز را از قبل برنامه ریزی کرده بودند. فرار مریم رجوی یک شبه انجام نگرفته بود و مهم تر اینکه مسئولینی که از این موضوع خبر داشتند سکوت کرده و دم بر نیاوردند. دروغی بزرگ از سوی مریم رجوی گفته شده بود که خشم اعضای فرقه را برانگیخت و اعضا مسئله دار شدند که چرا مریم رجوی در فرانسه است!

متاسفانه سران سازمان در این مقطع با عنوان کردن اینکه این خواست رهبری بوده و او جلوتر از همه می بیند دهان همه را این گونه قفل زدند و با اعلام مرز سرخ دیگر کسی جرات نداشت سئوال کند چرا مریم رجوی در موقع بمباران اعضای خود را تنها گذاشته است .
مریم رجوی بعد از دستگیری دست به سناریوی دیگری به نام خودسوزی افراد یا همان بازی مرگ زد تا بتواند با این بهانه و فشار به فرانسه آزادی خود را بدست آورد و باز هم جان چندین نفر را گرفت. و تعدادی هم مجروح شدند.

این سناریو برای افراد اشرف هم در نظر گرفته شده بود اما به علت مخالفت اعضا عملا شکست خورد و مسئولین به خاطر اینکه شکست خودشان را بپوشانند عنوان نمودند که این کار در اشرف به لحاظ سیاسی بازدهی نخواهد داشت و منتفی شد. اعضای اشرف آنقدر در مورد دستگیری مریم رجوی در شوک بسر می بردند و مسئله دار بودند که حاضر به چنین کاری نبودند.

بعد از دو هفته جیره خواران فرقه رجوی کف و دست زدند که مریم رجوی از زندان آزاد شد و هر ساله هم برای این برنامه شوهای مختلفی برگزار می کنند تا نشان دهند که دستگیری و آزادی مریم رجوی چقدر مهم بوده است.

برای ما اعضا فرار مریم رجوی و اعلام پیروزی چیز تاره ای نبود و به ما ثابت شده بود که سران سازمان در موقعیت های خطرناک افراد را تنها گذاشته و فقط به حفظ جان خود فکر می کنند. در قضیه فرار مریم قجر به فرانسه شاهد بودیم که چگونه نیروهای خود را در زیر بمباران سنگین آمریکا به قرارگاه های سازمان تنها گذاشته و به فرانسه گریخته و تا لحظه دستگیری کسی خبر از حضور او در فرانسه نداشت. راستی مریم رجوی اگر دستگیر نمی شد کی قصد داشت به نیروهای خود بگوید که به فرانسه رفته است ؟!

می توان گفت دستگیری مریم رجوی در ماه خرداد از جمله رویدادهایی بود که ماهیت و چهره پلید رجوی را برای همه روشن کرد که تا کجا در منجلاب خیانت فرو رفتند و حاضرند همه چیز را پشت سرشان خراب کنند .

اگر مریم رجوی برای آزادی خود هر ساله جشن می گیرد این نشان از اوج واماندگی سیاسی او است چون فکر می کند می تواند با این شامورته بازی وجهه سیاسی خود را خوب جلوه بدهد و فردی لایق برای آینده ایران به نظر برسد. ولی ما نفرات سابق فرقه رجوی می دانیم که او به لحاظ ماهیت و کارکرد ضد انقلابی و تروریستی هیچ چیزی از رجوی فاسد کم ندارد.

ادامه دارد…

هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل