تعیین تکلیف پرونده 104 مجاهد رجوی فقط در صلاحیت دادگاه های ایران است

احضار 104 تن از جلادان رجوی به دادسرای کیفری تهران، بدجوری یقه رجوی ها را گرفته و این یقه گرفتگی طوری خفه شان میکند که به پرت و پلا و هذیان گویی پرداخته اند و بدجوری فرار به جلو میکنند!

در این مورد سئوال اساسی از رجوی ها این است که آیا میدانید که در مقابل احضار دادگاه ها اگر طرف احضار شونده اقدامی نکند، پرونده مربوطه پس از سیر مراحل قانونی خود، با صدور رای تعیین تکلیف میشود و این مسئله چیزی نیست که رجوی با صدها وکیل و مشاور حقوقی اش از آن بی خبر باشد؟

اما برای لوث کردن اصل مسئله، باند رجوی که از حضور وکلایش در دادگاه هراس مرگ آلودی دارد، به چرندیاتی متوسل میشود که سبب خنده مرغ پخته میشود.
میگویند که این کار باید دردادگاه های بین المللی انجام بگیرد و نمیگویند که این مسئله به معنی نفی حق حاکمیت ایران و اختیارات قوه قضائیه آن برای رسیدگی به اتهامات است. به هر ترتیب به آقای رجوی باید گفت شما در جایگاهی نیستید که تصمیم بگیرید در کدام دادگاه پاسخگوی جرم و جنایات تان باشید. شما در پیشگاه مردم ایران مسئول هستید. مسئولید بگویید چگونه 17 هزار نفر را به خاک و خون کشیدید. چطور و چگونه در همدستی با رژیم بعث جوانان شان را شهید کردید. چطور چندین هزار خانواده را از عزیزان شان دور کردید. چطور افرادی را که به شما اعتماد کردند، در زندانی به نام اشرف نگهداشته اید؟

طبق عرف معمول در مراجع قضایی جهان، مجاهدین تنها میتوانند در برابر این احضار تن به قانون داده و بعدا اگر مسائلی دارند در دادگاه های ایران مطرح کنند و اگر نتیجه ای نگرفتند به مراجعی که میتوانند به ادعاهای آنها رسیدگی کنند، مراجعه کنند.

کارنامه سران سازمان مجاهدین خلق آن قدر سیاه است و جرم و جنایت و کشتار افراد بی گناه آن قدر زیاد است که عملاً راه گریزی برای آنها باقی نمی ماند. البته که بیشترین جرم  و جنایت را در حق مردم ایران انجام داده اند، و هیچ دادگاهی اصلح تر از دادگاه ایران برای رسیدگی به این چنددهه جرم و جنایت رجوی ها وجود ندارد.

با این حال قراین و ادله آن قدر زیاد و مشهود است و شاهدان عینی تعدادشان آن قدر هست که هر دادگاهی در هر جای دنیا، اگر محاکمه واقعاً عادلانه ای برگزار کند و نخواهد بر اساس سوگیری های سیاسی کتمان حقیقت کند، رأی به محکومیت بی چون و چرای این جرثومه های فساد و جنایت می دهد.

مجاهدین رجوی کماکان از مماشات غربی ها نسبت به ایران سخن میگویند که سخنی است سخت گزاف و درستتر آنست که این دنیای غرب هرچه را که توانسته برعلیه ما انجام داده و اگر بیشتر ازاین نمیتواند، از ضرورت و جبر دوران ناشی میشود. باند رجوی ادعا دارد که احضار این 104 نفر از سرکردگان آنها در راستای صدور بحران ایران به خارج است که حرفی است سخیف. چرا که دادگاه درانجام وظایف ذاتی خود موظف به احضار و محاکمه متهم است و این امر هیچ دلالتی بر صدور بحران نمیکند.

رضا اکبری نسب – عضو خانواده های اسراء و قربانیان رجوی

خروج از نسخه موبایل