مسعود و مریم رجوی از زبان فرزندان اعضای مغزشویی شده

محمدرضا ترابی: مردم ایران از مجاهدین خلق بیشتر متنفر باشید

محمدرضا ترابی کودک سرباز سابق سازمان مجاهدین خلق بار دیگر از تجارب تلخ خود از اسارت در این فرقه، برای آگاه سازی مردم ایران سخن گفت.

او که بهترین دوران نوجوانی و جوانی خود، از 16 تا 35 سالگی، را در سازمانی که آن را “فرقه پلید” می‌نامد، گذرانده است، پدرش را زیر شکنجه‌های بازجویان فرقه از دست داده است و اکنون از مادری می‌گوید که “حسابی به دست مسعود و مریم رجوی مغزشویی شده است”.

محمدرضا ترابی فرزند قربانعلی ترابی و زهرا سراج، از برچسب مزدوری برای جمهوری اسلامی می‌گوید که مادرش به او اعطا کرده است. او با خنده‌ای تلخ ، مادرش را “دنباله رو و نوچه مسعود و مریم رجوی” می‌خواند که آنچنان در  فرقه مخرب آن‌ها مغزشویی و از ارزش‌های انسانی تهی شده است که از پسر خود برائت می‌جوید.

ترابی مریم رجوی را “بی شرف” و “خائن” خطاب می‌کند و نه تنها ادعاهای او درباره حقوق بشر و دمکراسی را واهی می‌داند بلکه او را برای جنایت‌هایش علیه اعضای خود مستحق محاکمه و زندان معرفی می‌کند.

ترابی در پایان مردم ایران را به شناخت عمیق‌تر درباره مجاهدین خلق و در نتیجه آن نفرت بیشتر از این فرقه فرا می‌خواند.

خروج از نسخه موبایل