ملاقات اعضای انجمن نجات اراک با پدر حمید رضا نوری

روز یکشنبه 19 آذرماه 1402 ، اعضای انجمن نجات اراک با آقای شمس الله نوری پدر حمید رضا نوری اسیر در کمپ مجاهدین خلق  دیدار کردند.

پدر دردمند شمس الله نوری، بیش از سه دهه است که چشم انتظار دیدار با پسرش می باشد. حمید رضا نوری 37 سال است که اسیر تشکیلات مجاهدین خلق شده است و در تمام این سالها اجازه هیچ گونه ارتباطی با خانواده را نداشته است. پدر چشم انتظار او در این سالها از هر طریق ممکن در جهت رهایی فرزندش و یا ارتباط با او تلاش کرده است. درخواست خود را از طریق مجامع بین المللی دنبال کرده. او همچنین بارها برای حمید رضا نامه نوشته و از او خواسته که برگردد. نامه هایی که حتی مطمئن نیست با وجود اختناق حاکم بر فرقه به دست پسرش برسد. اما او هیچ گاه ناامید نشده و می گوید که تا لحظه رهایی فرزندش دست از تلاش بر نمی دارد. او می گوید من مرتب نامه می نویسم شاید بالاخره به طریقی به دست حمید رضا برسد و بداند که من همچنان منتظرش هستم.

مسئول انجمن نجات استان مرکزی با ابراز همدری با این پدر دل نگران، آرزو کرد که به زودی حمید رضا و دیگر اسرای فرقه رجوی  رهایی یابند و خانواده های چشم انتظار بعد از سالها ، عزیزان شان را در آغوش بگیرند و جمع خانوادگی شان جمع شود و دلشاد شوند.

حمید رضا نوری از جمله اسرای جنگ ایران و عراق است که در زمان اسارت در اردوگاه های رژیم بعث عراق به دام مجاهدین خلق گرفتار و به کمپ اشرف منتقل می شود.

خروج از نسخه موبایل