ملاقات فعال حقوق بشر مهندس علی اکبر راستگو با نماینده مجلس آلمان

نماینده مجلس آلمان: به ایران حمله نخواهد شد
روز پنجشنبه 15 نوامبر 2007 آقای مهندس علی اکبر راستگو فعال حقوق بشر و مسئول کانون آوا با آقای Holger HAIBACH نماینده و معاون کمسیون حقوق بشر پارلمان آلمان از حزب دمکرات مسیحی ( حزب حاکم ) در محل دفتر کار ایشان ملاقات و گفتگو نمودند.

در این ملاقات که خانم Erika STEINBACH نماینده و رئیس بخش حقوق بشر فراکسیون پارلمانی حزب دمکرات مسیحی نیز حضور داشت، آقای راستگو شرح مسبوطی از نقص حقوق بشر در ایران و اعدامهای خیابانی و اعتصاب دانشجویان معلمان در اختیار ایشان گذاشت و سپس از نگرانی ایرانیان در مورد احتمال شروع جنگ علیه ایران که از طرف بعضی از محافل آمریکایی تبلیغ می شود و در اروپا نیز هوادارانی در انگلستان و فرانسه پیدا کرده است، صحبت کرد وسناریویی را که مسعود رجوی ترسیم کرده است توضیح داد که طبق این سناریو امریکا در ابتدا افراد مجاهدین را در اشرف تسلیح کرده و به ایران می فرستد تا دست به عملیات تروریستی و جاسوسی و خرابکاری بزنند و سپس به نقاط مهم و استراتژیکی ایران حمله گسترده هوایی میکند.
در این ملاقات آقای راستگو از آقای Holger HAIBACH درخواست کرد که دولت آلمان بر علیه این جنگ خانمانسوز که در نهایت بضرر مردم ایران تمام می شود، اقداماتی انجام دهد.
آقای Holger HAIBACH ابراز اطمینان کرد که خانم مرکل در سفر آخرش به امریکا موضع دولت آلمان را که مخالفت با حلمه به ایران می باشد را به اطلاع جرج بوش رئیس جمهوری امریکا رسانده و آقای بوش نیز به وی اظهار داشته که هیچ طرحی در رابطه با حمله به ایران در درستور کار دولت امریکا نمی باشد چرا که امریکا در چاه عراق افتاده و بوش نمی خواهد بعنوان رئیس جمهور جنگ شناخته شود.
آقای Holger HAIBACH همچنین اظهار داشت که دولت آلمان با دیگر دولتهای غربی مسئله را از طریق شورای امنیت و بحث تحریم دنبال میکند ولی اینکه چین و روسیه در این رابطه همکاری بکنند معلوم نیست.
در پایان این جلسه که حدود یکساعت بطول انجامید آقای Holger HAIBACH از بابت اطلاعاتی که در اختیار ایشان گذاشته شد تشکر نمود.

کانون آوا، کلن آلمان، شانزدهم نوامبر 2007

خروج از نسخه موبایل