باورشان نمی شد از داخل زنگ می زنم

ریزش شدید نیرو در طی سالهای اخیر از قرارگاه اصلی فرقه در اشرف رهبری فرقه را برآن داشته است به هر طریق ممکن در صدد نگهداری و حفظ آنان در عراق را نماید.

تکرار عجز و لابه از رزمندگان در ماندگاری در اشرف، تطمیع جدا شدگان در تیف، تامین مالی بریدگان در خارج در جهت عدم افشاگری مناسبات فرقه در میان ایرانیان و تهدید و ترسیم خط و نشان سرخ،آخرین دست و پا زدن و تلاش برای جلوگیری از پاشیدن شیرازه تشکیلات فرقه ای است.

اما مرور زمان و عملکرد ضد میهنی رهبران ماهیت واقعی سرکردگان فرقه را در نزد ایرانیان مقیم اروپا رو کرده و با تفکر جدید به وطن عزیزشان ایران باز می گردند.

آقای علی لشکر پناهی از جمله ایرانیانی است که بعد از 20 سال اسارت در فرقه رجوی در قرارگاه اشرف و دوری از خانواده در طی سال گذشته دو بار دیگر به وطنش عزیمت نموده است.

*آنچه که در اینجا به رویت می رسد خلاصه ای از دیدار اعضای انجمن استان مازندران با ایشان که در فضای بسیار صمیمی بر قرار شده است.

او اولین بار در آبان 86 به ایران آمد و پس از چند ما ه مجددا به سوئد بازگشته و برای بار دوم نیز در اسفند همان سال برای دید و بازدید عید به ایران مسافرت کرده است.

وی در رابطه با خاطرات اولین سفرش به داخل کشور بیان می کرد:

وقتی که بدون مشکل به داخل کشور آمدم بعد از چند روز به تعدادی از دوستانم در سوئد زنگ زدم باورشان نمی شد که از داخل ایران تماس میگیرم و خیلی تعجب کرده بودند.آنها باورشان نمی شد که با من کاری نداشتند بی صبرانه منتظر بازگشت من بودند بعضی ها که از قبل از وضعیت و حضور من در عراق با مجاهدین را با خبر بودند میگفتند علی دیگر بر نمی گردد و در واقع جمهوری اسلامی نمی گذارد او برگردد.

بعضی دیگر نیز در این فکر بودند که جمهوری اسلامی برای تبلیغات و جذب نفرات مقیم خارج مرا باز گرداند تا در مراحل بعد مانع بازگشت من به خارج شود.

*او در ادامه از نوع برخورد مسئولین جمهوری اسلامی و اعتماد او چنین اظهار داشت:

حقیقتا در مرحله اول آمدنم کمی ترس و دلهره داشتم که مبادا با سابقه ای که نزد فرقه دارم در ایران با من برخورد شود ولی با بازگشت به سوئد و بازگشت مجدد و نوع برخورد مسئولین کاملا اعتماد م جلب شد. من یقین نداشتم که از همه عمل گذشته ام صرف نظر می کنند و مورد بخشش قرار می گیرم.

*آقای پناهی در رابطه با ترس و عدم اعتماد بعضی از ایرانیان مقیم خارج برای بازگشت بیان داشت:

مثل من زیاد هستند که در مرحله اول جرات ندارند که اقدام کنند و یا در دو دلی ماندند و یا بیشتر بچه ها این ذهنیت را دارند که به محض ورود به فرود گاه توسط افراد اطلاعات مورد باز جوئی و… قرارگیرند.بخصوص نفراتی که موقعیت قبلی شان مثل من بود و در مقطعی فعالیت سیاسی و نظامی در داخل ایران داشتند و یا با سازمان کار می کردند و در واقع هنوز فضای سالهای 60 و زمان جنگ را دارند.

*وقتی از آقای پناهی از علت این طرز تفکر سئوال شد بیان داشت:

عامل اصلی این طرز تفکر تبلیغات فراوان و فضا سازی منفی از طرف فرقه رجوی در بین ایرانیان مقیم خارج است.

*او پیشنهاد کرده بود که سایتی در همین رابطه ایجاد شود تا با افرادی چون او که به ایران بازگشتند و فضای واقعی را دیدند مصاحبه و پخش شود و یا حداقل پاسخگوی مشکلات این افراد باشند.

*ایشان در رابطه با مشکلات دست و پا گیر دیگری که بعضا برای بازگشت به وطن به آن مواجه اند گفت:

اولین مشکل این دست افراد ازدواج با خارجیان غیر مسلمان است که حتما بایستی قبل از عزیمت ازدواجشان رسمی و در محضر اسلامی باشد که بعضا یکی از طرفین حاضر به قبول نمی باشد که خود مانع بازگشت به وطن می شود.

از دیگر مشکلات که بعضا مشاهده شد تمایل نداشتن خانواده افراد در داخل است که به دلایل مسائل اقتصادی که مبادا منافع اقتصادی آنان به خطر افتد،بعضا موجب ترس و وحشت نفرات و مانع بازگشت آنان می شوند.

*آقای پناهی در این رابطه توضیح داد که سازمان برای جلوگیری از افشای رسوائی خود فضای داخل کشور را همان وضعیت سالهای 60 عنوان می کند و سعی دارد فضایی ایجاد کند که کسی جرات بازگشت به وطن را نداشته باشد.

ایشان در مقابل سئوال عکس العمل سازمان در رابطه با عزیمتش به وطن اظهار داشت:

بدلیل در لیست تروریستی قرارداشتن آنان در کشورهای آمریکا و اروپایی دیگر مثل قبل نمی توانند عکس العمل جدی داشته باشند و در صورت شکایت، شدیدا مورد برخورد پلیس قرار می گیرند ولی در رابطه با آمدنم برخورد کوچکی داشتند و چند نفر از نیرو های خود را به محل کارم به بهانه صرف غذا فرستادند من ابتدا اصلا آنها را نمی شناختم ولی موقع خروج با همکار ایرانیم شروع به صحبت کردند و سعی داشتند که با طعنه و تمسخر و توهین و… مرا نزد همکارم خراب کنند. آنها در واقع منتظر عکس العمل من بودند تا با من برخورد فیزیکی کنند که دوستم آنها را از رستوران خارج کرد.

* او در ادامه توضیح داد:

 

 

 

دست و پا زدنهای آنان راه به جایی نخواهد برد چون حتی به اصطلاح اعضای شورای ملی مقاومت و اعضای شورای رهبری آنان هم مثل خانم هشترودی و خانم سلطانی و… نیز از آنها جدا شده و بعضا به داخل کشور هم رفتند.

در پایان آقای لشکر پناهی در رابطه بازگشت جدید ش به وطن گفته بود من راحتتر از دوره قبل به ایران آمدم و بدون کمترین دغدغه و مشکلی به کارهای جاریم رسیدم و این بار نیز بعد از 20 سال به همراه مادرم به زیارت امام رضا (ع) رفته و چند روزی در مشهد بودم.

در پایان آرزوی موفقیت و بهروزی برای آقای پناهی و همه ایرانیان مقیم خارج را داریم.

به امید دیدار سبزتان در وطن

انجمن نجات دفتر استان مازندران – اردیبهشت1387