پائولو کازاکا، لابی رجوی دادگاه را باخت

به گزارش تلویزیون آر تی پی پرتقال، دادگاه "پونتا دلگادا" رئیس سابق هفته نامه اکسپرسو و خبرنگار این نشریه را بی گناه شناخت. به گفته تلویزیون آر تی پی، این دادگاه در رابطه با شکایت نماینده پارلمان اروپا پائولو کازاکا در مورد مقاله ای بود که این نشریه منتشر کرده و رابطه این فرد با گروه مجاهدین خلق را افشا نموده بود. کازاکا ژورنالیست مربوطه را متهم به "تخریب شخصیت" وی نموده بود و ابراز نموده بود که وی بخاطر این افشاگری سیاسی متحمل خسارات جدی شده است. کازاکا در دادگاه اقرار نمود که با توجه به افشای رابطه وی با تروریست های فرقه رجوی، حزب سوسیالیست پرتقال پشتیبانی خود از وی را متوقف نمود که این باعث گردید تا وی نتواند در انتخابات امسال مجددا انتخاب گردد و در نتیجه شغل خود بعنوان نماینده مجلس اروپا را از دست داده است رئیس دادگاه با رد ادعای پائولو کازاکا اعلام نمود که اگر چه دادگاه قبول می کند که این وضعیت باعث شرمندگی شدید و سقوط کامل پائولو کازاکا گردیده است ولی مسئولیت تصمیمات اتخاذ شده و سقوط پائولو کازاکا و از دست دادن شغلش را نمی توان بر عهده ژورنالیست و یا هفته نامه اکسپرسو نهاد. هفته نامه اکسپرسو با تیتر "آقای پرتقالی رفیق تروریستها" گفته بود که "کازاکا رسما یکی از اعضای مجاهدین خلق را بعنوان دستیار خود در پارلمان اروپا بکار گرفته است" قاضی آنا لویزا موریرا با اعلام این مسئله که تیتر و مطلب فوق به هیچ وجه غلط و یا "تخریب شخصیتی" نبوده است اعلام نمود که حقوق ژورنالیست ها در آزادی بیان و افشا و انتقاد در قانون اساسی در نظر گرفته شده است.

خروج از نسخه موبایل