حمید حاجی پور در جمع خانواده های انجمن نجات گیلان

دفتر انجمن نجات گیلان میزبان جمعی از خانواده های رنجدیده و چشم انتظار با حضور عضو رها شده از فرقه رجوی بنام اقای حمید حاجی پور بود. دراین دیدار دوستانه و بسیار صمیمی حمید حاجی پور درابتدا ازتجارب بسیار تلخ حضور 20 ساله خود درتشکیلات فریبنده فرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین سخن گفت و درادامه به سوالات وابهامات خانواده های حاضر درجلسه با حوصله تمام پاسخ گفت.حمید حاجی پور در جمع خانواده های انجمن نجات گیلان
خروج از نسخه موبایل