پیام تسلیت به آقای سیروس غضنفری

با خبرشدیم پدر خانم محترم برادر عزیزمان آقای سیروس غضنفری در تبریز به حیات باقی شتافته است. ضمن تسلیت به ایشان وخانم غضنفری از خداوند منان برای آن مرحوم غفران و آمرزش و برای سایر بازماندگان صبر و اجر مسالت داریم.

خروج از نسخه موبایل