حمایت ویژه مجاهدین از گروه پژاک

انجمن عدالت حمایت گروه تروریستی مجاهدین از حمله غافل گیرانه اعضای گروه تروریستی پژاک به مردم و نیروهای سپاه را نشان دهنده این دانست که مجاهدین به هیچ وجه براساس ادعای خود دست از اعمال تروریستی و ضد انسانی برنداشته‌‌اند. به گزارش خبرگزاری فارس، انجمن عدالت در تحلیلی با اشاره به حمایت گروه مجاهدین از حمله غافل گیرانه گروه تروریستی پژاک به مردم و نیروهای سپاه این موضوع را نشانه روابط نزدیک گروه‌های تروریستی با یکدیگر خواند.
در این تحلیل آمده است: حمایت یک گروه تروریستی از اقدامات جنایت کارانه دیگر گروه‌های همانند خود نه تنها عجیب نیست، بلکه به نوعی مرسوم بوده و نشان از روابط نزدیک و به قولی استراتژیک آنها با یکدیگر دارد. اما برخی مواقع ادعاهای دروغین با عملکردهای واقعی مدعیان آن در تناقض قرار می‌گیرد، که نمونه واضح آن ادعاهای اخیر سران گروه مجاهدین مبنی بر دست کشیدن از خشونت و ترور در سال‌های اخیر است که با حمایت بی‌شائبه از گروه‌های تروریستی پژاک، جندالله و سازمان فدائیان خلق ایران و همچنین اعزام تیم‌های تروریستی برای بمب‌گذاری در تهران در سال جاری دروغ بودنش ثابت شده است.
این تحلیل اضافه می‌کند: در این بین گروه مجاهدین در روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای درباره‌ سازمان فدائیان خلق که یک سازمان تروریستی می‌باشد و در اوایل انقلاب موجی از ترور و خشونت را در کشور به راه انداخته بود، حمایت خود را از اقدامات این سازمان تروریستی نشان داده و ثابت کرد که هیچگاه نمی‌تواند ماهیت تروریستی خویش را تغییر دهد. انتشار این بیانیه در یکی از سایت‌های گروه مجاهدین در کنار حمایت آشکار از حمله گروه پژاک به مردم و نیروهای سپاه در اغلب سایت‌های وابسته به این گروه، پرده از ارتباط مستمر بین این گروه‌های تروریستی برداشته و دروغ بودن ادعای مجاهدین را به اثبات رساند.
در تحلیل انجمن عدالت آمده است: حمایت اخیر گروه مجاهدین از حمله غافل گیرانه اعضای گروه تروریستی پژاک به مردم و نیروهای سپاه و درگیری با آنها را نشان‌ دهنده این دانست که مجاهدین بر خلاف ادعای خود به هیچ وجه دست از اعمال تروریستی و ضد انسانی برنداشته‌ و از هر اقدام تروریستی بر علیه مردم ایران خوشحال می‌شوند.
این تحلیل می‌افزاید: تروریسم در گروه مجاهدین را با نماد سلاح در آرم به رنگ خون آن نشان می‌دهد که جنایت و ترور از این گروه پاک شدنی نیست. سناریوهای جدید گروه مجاهدین که بر پایه گرفتن ژست‌های دموکراتیک و حقوق بشری بنا شده است، نه تنها نمی‌تواند سابقه سراسر ترور و جنایت این فرقه تروریستی را از اذهان مردم ایران پاک کند، بلکه مورد انتقاد شدید بسیاری از مدافعان حقوق بشر نیز واقع شده و منجر به آشکار شدن چهره فریب کارانه این گروه در نزد بسیاری از حامیان آنها شده است.

خروج از نسخه موبایل