اسماعیل نیکزاد

  • خانواده هاآرزو داریم تو را ببینیم

    آرزو داریم تو را ببینیم

    مصاحبه تو رو دیدیم لابه لای صحبت هایت گفتی که خانواده با من تماس گرفتند و گفتند که کسی منتظر تو نیست. دائی عزیز بعد از رفتن و اسیر شدن تو کدام یک از خانواده صدای گرم و صورت زیبای تو را دیدن گر چه…

  • همه منتظر آمدنت به خاک وطن هستند

    همه منتظر آمدنت به خاک وطن هستند

    نمی دانم چگونه عمر سپری می نماییم یادت هست، آیا خاطرات خانوادگی خود را مرور مینمایی... آن پدر زحمتکش و صدیق، مادر پر لطف و مهربان خانواده پر جمعیت با برادران و خواهران بسیار با عطفه از جمله برادر بزرگ علی آقا، حسن، قاسم و…

دکمه بازگشت به بالا