اشرف ابریشمچی

 • مریم رجویابریشمچی

  مهدی ابریشمچی و مریم رجوی

  مریم قجرعضدانلو در سال 1358 در حالی که 26 سال داشت با مهدی ابریشمچی 32 ساله و از سران تشکیلات مجاهدین خلق ازدواج کرد. سال‌های اول این ازدواج مصادف بود با جنگ های خیابانی، عملیات های خشونت آمیز اعضای مجاهدین خلق در شهرهای ایران، زندگی…

 • فرقه گرایی مجاهدیناشرف ابریشمچی

  خوشگذرانی‌های فرزند مشترک مهدی ابریشمچی و مریم رجوی

  این زن، اشرف ابریشم چی دختر مریم قجرعضدانلو و مهدی ابریشم چی است. زمانی که او سه ساله بود، مریم قجر به دستور رجوی از همسرش جدا شد و با او ازدواج کرد. دختر سه ساله اش از همان زمان جداگانه و در نزد سایر…

 • نقض حقوق بشراشرف ابریشمچی

  اشرف ابریشمچی هم یک قربانی بود

  فرقه رجوی در طی پروسه خیانت بارش قربانی های زیادی از اعضا و وابستگان آنها گرفت و زندگی را به کام آنها تلخ کرد. در این میان فرزندان مسئولین و فرماندهان هم جزء این طیف از قربانیان بودند. من در اینجا با توجه به اینکه…

دکمه بازگشت به بالا