اشرف ربیعی

 • مسعود رجویموسی خیابانی

  اشرف و موسی قربانیان نفس حریص رجوی

  در حالیکه مسعود رجوی بهمراه بنی صدر، رییس جمهور مخلوع ایران در مرداد سال 1360 از کشور فرار کردند. اما رجوی دو نفر از نزدیکترین اعضایش را در تهران جا گذاشت. اشرف ربیعی همسرش و موسی خیابانی نفر دوم فرقه در آن زمان. چرایی اینکه…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلق

  موسی واشرف قربانی خودکامگی وکیش شخصیت مسعود رجوی

  کشته شدن اشرف ربیعی وموسی خیابانی دو عضومطرح وبرجسته سازمان مجاهدین در19بهمن 60 ضربه مهلکی بود برپیکرتشکیلات سازمان. وهوداران آن را شوکه واین سئوال را دراذهان آنها ایجاد کرد که چرا رجوی این دوفرد مهم را با خود ازایران خارج نکرد؟! آیا رجوی نمی دانست…

 • اعضاء مجاهدین خلق

  اشرف ربیعی که بود

  اشرف ربیعی در سال 1331 در تهران متولد شد. برادرش جواد ربیعی پس از ضربه شهریور 1350 مخفی و در زمستان 1352 به علت تصادف با اتومبیل در اصفهان کشته شد. اشرف پس از تحصیلات متوسطه به دانشگاه صنعتی رفت و در سال 51 در…

 • مسعود رجوینگاهی بر حادثه 19 بهمن و کشته شدن موسی خیابانی و اشرف ربیعی

  نگاهی بر حادثه 19 بهمن و کشته شدن موسی خیابانی و اشرف ربیعی

  آری نام عاشورای مجاهدین که رجوی بر آن واقعه نهاد فقط جنبه سوء استفاده شخص رجوی از این ماجرا بود. و سنگ دلی مانند رجوی سوار بر این موج شد و نفع آنرا برد.

دکمه بازگشت به بالا