مرور برچسب

بخشعلی علیزاده

مرحوم حاج موسی علیزاده، تا به آخر رهرو راه سبز تو خواهیم بود

این هفته پدری پیر، خسته ، دردکشیده و رنجور ، البته با قامتی ایستاده در مقابل فرقه رجوی، سر در خاک کشید.من از نزدیک اورا بعنوان یکی از قهرمانان خانواده ها چندین بار ملاقات کردم. بمب روحیه بود. خستگی ناپذیر و جنگنده بود. در یکی از

مظلومیت پدر و پسر

در مراسم یادبود مرحوم حاج موسی علیزاده ، شرکت داشتیم . آقای بخشعلی علیزاده تنها پسر پدر، در دم درب بعنوان صاحب عزا ایستاده بود. آقای بخشعلی علیزاده یک قربانی فرقه ای است . موضوعی که کمتر به آن پرداخته می شود. جوانی، اندک اندک در حال رخت

خانواده شما توسط وزارت اطلاعات به ملاقات تان آمده اند!

خانواده، عاملی که می تواند یک تشکل فرقه ای را از هم بپاشاند با سلام خدمت خوانندگان محترم و گرامی، متوجه شدم که سایت فراق جشنواره ای ترتیب داده است. حیفم آمد که در آن شرکت نکنم و مطلبی در این خصوص برای شما خوانندگان عزیز درنظر نگیرم . اجازه