بهروز ثابت

  • نامه ای به بهروز ثابت از اسیران اشرف

    نامه ای به بهروز ثابت از اسیران اشرف

    مطمئن باش درصورت بازگشت به وطن وخانواده ازهرنظرحمایتت میکنیم وتنهایت نمی گذاریم. آخرتوپاره تن ما هستی. باورکن دیگراشک مجالم نمی دهد. بیا تا ازنزدیک دیدارتازه کنیم وبه اندازه 20 سال با هم صحبت کنیم.با اکبرآقا عکس یادگاری گرفتم وبرایت می فرستم تا باورکنی سران سازمان…

  • خدایا هرچه زودتر این یگانه برادرم را به من بازگردان

    خدایا هرچه زودتر این یگانه برادرم را به من بازگردان

    من که با اجازه شما ازدواج کردم (با دختر، خاله زهرا) یه پسرم دارم (نیما که دست بوس شماست). خواهرها هم همه ازدواج کردند. داداش میدونی چند سال است که ما از شما و شما از ما دور هستی؟ میدونی ما چند سال است چشم…

دکمه بازگشت به بالا