تحریم ایران

 • مجاهدین خلقزنان مجاهدین

  آیا اعضای فرقه ی شما حق بازنشستگی دارند؟

  سران فرقه ی رجوی بار دیگر موضوعی را پیدا کردند که درباره اش قلم فرسائی کنند وتوجه افکار عمومی ومخصوصا اعضای دربند خود را ازمناسبات غیر انسانی حاکم دربین اسرای رجوی منحرف کنند. صحبت ازاعتراض مدنی تعدادی ازبازنشستگان ایران است که چنین آمده است :…

 • مجاهدین خلقرجوی و بن سلمان و نتانیاهو

  وحشت رجوی ها از توافق احتمالی پیش رو!

  نامه ایران به آژانس: اجرای پروتکل الحاقی را از ۵ اسفند متوقف می‌کنیم. اجرای پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس، امکان نظارت دقیقی بر فعالیت‌ها و برنامه اتمی ایران می‌دهد. ایران در زمان مذاکرات اتمی پذیرفت اجرای این پروتکل را که قبلا متوقف کرده بود یک…

 • مسعود رجویمسعود رجوی

  پیام رجوی سوت زدن در تاریکی از روی وحشت است

  بعد از شکست ترامپ و سیاست فشار حداکثری بر ایران، بار دیگر مشخص شد که تحلیل رجوی ها همچون تمامی موارد در سالیان گذشته پوشالی بیش نیست و آنها نه بر اساس واقعیت بلکه بر اساس اوهام شیطانی خود و برای جمع و جور کردن…

دکمه بازگشت به بالا