مجاهدین خلق

آیا اعضای فرقه ی شما حق بازنشستگی دارند؟

سران فرقه ی رجوی بار دیگر موضوعی را پیدا کردند که درباره اش قلم فرسائی کنند وتوجه افکار عمومی ومخصوصا اعضای دربند خود را ازمناسبات غیر انسانی حاکم دربین اسرای رجوی منحرف کنند.

صحبت ازاعتراض مدنی تعدادی ازبازنشستگان ایران است که چنین آمده است :
بازنشستگان محروم در تجمع سراسری خود در ۱۸شهر کشور، از جمله تهران، کرج، نیشابور، شیراز، اهواز، ایلام و خرم‌آباد، یزد، اصفهان، شوش، کرمانشاه، قزوین و اراک با خشم شعار می‌دادند: ،تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم»، «فقط کف خیابون به‌دست میاد حقمون» و «خط فقر۱۲ میلیون حقوق ما ۳ ملیون“.

این نوع تحرکات مدنی تقریبا درسراسر جهان وبا شدت وضعف خاص هرکشوری روی میدهد وبه امری طبیعی تبدیل شده وسابقه ی طولانی دارد.

بازنشستگان ایران حقوق به رسمیت شناخته شده ای دارند که فکر میکنند به حد کافی رعایت نشده وبه این امر اعتراض دارند و درمقایسه با اعضای شما که جز سیر کردن شکم خود وآنهم برای زنده ماندن ودرخدمت بوالهوسی های مسعود ومریم بودن هیچ حق وحقوق دیگری ندارند ودر نهایت کار، بدون داشتن حقوق بازنشستگی می میرند ، انسان های بسیار خوشبخت وبرخورداری هستند ودخالت قلم بدستان شما واشک تمساح ریختن برای بازنشستگانی که تقریبا همگی سرپناهی دارند و خانواده ای که ماقب آنها هستند ومجبور به ثناگویی کسی نیستند.
درمورد گرانی وتورم هم میدانید که ماحصل ضعف تولید، تحریم اقتصادی و اقدامات استعمار است که با عزم جزم دولت ومردم این مشکلات بطور تدریجی ونسبی حل خواهد شد.

ما مشکلات داخلی خود را داریم وبطور طبیعی دشمنان داخلی هم که آگاهانه ویا نااگاهانه درخدمت سلطه گری های آمریکا ومتحدانش وجود دارند.
اما قسمت عمده ی نابسامانی های موجود ما مربوط به تجاوزات استعماری بود.
اگر سیستم آمریکائی دشمن ما نبود ، در دوران بین 28 مرداد 1332 تا 22بهمن 1357که حاکم بلا منازع ایران بود مانع توسعه ی تولیدات وسبب عقب ماندگی صنعتی ما و مجبور کرن ما به صدور مواد خام نمیشد.
یا اینهمه تحریم برعلیه ما اعمال نمیکرد.

و نیز :
تجمع سراسری بازنشستگان در حالی برگزار شد که رژیم آخوندی پیشاپیش از آن اطلاع داشت؛ اما جرأت نکرد جلو آن را بگیرد. در حالی که سالهای قبل، عموماً مانع برگزاری تجمعات از پیش اعلام شده می‌شد، دستگیر می‌کرد و در بسیاری موارد با باتون و گاز اشک‌آور تجمعات را متفرق می‌کرد “.

آیا شما ازاینکه حکومت ایران مانع این تجمعات آرام نشد، ناراحت نیستید؟

آیا واقعا ازته دل پرکینه ی خود راضی نبودید که دربرابر این اعتراضات به زور متوسل شده تا خوراک تبلیغاتی برای شما واربابانتان فراهم کند؟
البته که بودید . بودید آقا یا خانم نویسنده ی درخدمت سیستم برده داری رجوی! تا کار به خشونت و شورش کور منتهی شده ودر موقعیتی که

آلترناتیو مردمی برای رهبری مسالمت جویانه ومدافع منافع ملی وجود ندارد، شما خائنین واربابان جنایتکارتان ازآب گل آلود ماهی بگیرند.
چرا هرگز فکر نکرده اید که این تظاهرات تبدیل به میلیونی نمیشود؟

دلیل اش روشن است وآن اینکه مردم ایران ازتجارب بسیار تلخ عراق، افغانستان ، لیبی و … آگاهی دارند وبه این راحتی گول شما واربابان متجاوزتان را نخواهد خورد.

نکته دیگر این که فرقه ای که آنچنان جو خفقانی در آن حاکم است که کسی جرات ندارد اعتراضی بکند و یا نظری جز نظر القایی رهبر گروه را بر زبان بیاورد و یا حتی از ذهن بگذراند ، نوشتن چنین نقدی بسیار خنده آور و مضحک است.

دوباره :
کرونا و گسترش عمدی آن توسط حکومت، به‌طور موقت امکان شکل‌گیری تجمعات و قیامهای بعدی را نداد؛ اما خود فاجعهٔ کرونا ذخیرهٔ افزودهٔ خشم مردم شد “.
گسترش کرونا از خاصیت غافگیرانه وناشناخته بودن آن، دست خالی بودن دولت که منابع بودجه ای اش بدستور آمریکا بلوکه شده و متاسفانه عدم رعایت موازین بهداشتی ازطرف تعداد زیادی از مردم بوده است.

آیا شما بعنوان مباشر خود خوانده ی آمریکا، حاضرید علت کشتار بیشتر کرونا درآمریکا را توضیح دهید وآنرا با کشور درحال توسعه ای مانند ویتنام که هیچ تلفاتی نداشت ، مقایسه کنید وعلت این امر را توضیح دهید؟ درباره ی مرگ و میر روز افزود کرونا در کمپ های فرقه تان چطور؟!

مجددا :
وعده‌های پوشالی روحانی برای تعامل با غرب و خواب پنبه‌دانهٔ رفع تحریم‌ها هم نمی‌تواند درمان این وضعیت بحرانی باشد “.

هم ملت وهم دولت ایران حاضر به تعامل متقابلا سودمند با هرکشوری هستند وآیا این ارباب شما هم چنین هدفی دارد؟

نخبگان مردمی ایران چاره ی حل مشکلات ایران را در درجه ی اول اقدامات موثر وسازنده ی داخلی وقدرتمند تر کردن خود میدانند و البته مثل دولت ایران، ازروابط سالم که درخدمت منافع ملی مشروع کشورباشد استقبال میکنند که چنین نیز خواهد شد والبته ازدشواری های فرا راه خود آگاهند وچاره ای جزپذیرفتن آن- مانند پذیرفتن درد زایمان که عاقبت خوبی دارد- آگاهند.

وعده های مسعود و مریم رجوی در مورد فتح تهران مصداق بارز وعده های پوشالی است. چند دهه است منتظر فرجی هستید و تن به هر ذلت و خاری و وطن فروشی داده اید و باز هم هیچ ؟!
نوید

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا