حیدر پیرزادی

  • انجمن نجات خوزستان
    خانواده حیدر پیرزادی

    حیدر جان به شدت دلتنگت هستیم و چشم به راه آمدنت

    مورخه 11/8/99 اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده حیدرپیرزادی ازاعضای تحت اسارت فرقه رجوی در شهرستان شوشتر دیدار دوستانه ای انجام دادند . در این دیدار خانواده پیرزادی که همواره در ارتباط با انجمن خوزستان طی این سال ها بطور فعال برای نجات برادرشان حیدر…

دکمه بازگشت به بالا