عادل اعظمی

  • اعضاء جداشده از فرقه رجویعادل اعظمی

    نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم

    با حیرت به زمینهای اطراف جاده نگاه می کنم. بعد شلوغی و مراحل قانونی فرودگاه آرام آرام بوی وطن را در عمق ریه هایم احساس می کنم، گاهی نفسهای عمیقی می کشم که بیشتر به آهی بلند شبیه است. راننده گاهی نگاهم می کند، مردی…

دکمه بازگشت به بالا