عليرضا احمدخواه

 • خانواده هااستمداد خانواده احمدخواه از صلیب سرخ و مجامع حقوق بشری

  استمداد خانواده احمدخواه از صلیب سرخ و مجامع حقوق بشری

  ما ازاعضای خانواده علیرضا احمدخواه اخیرا با خبرشدیم که برادرمان در درگیریهای پادگان اشرف کشته شده است واین خبر را یک خانمی که خودش را ازسازمان مجاهدین معرفی میکرد تلفنی به ما اطلاع داد. ما به خانم اعتراض کردیم که چرا وقتی علیرضا زنده بود…

 • خانواده مقتول علیرضا احمدخواه، علیه سران مجاهدین اقامه دعوا می کنند

  خانواده مقتول علیرضا احمدخواه، علیه سران مجاهدین اقامه دعوا می کنند

  مثل اینکه به اعضای خانواده علیرضا احمدخواه الهام شده بود که نگران و سراسیمه مکررا به دفترانجمن جهت کسب خبر از اوضاع به هم ریخته پادگان اشرف مراجعه میکردند چرا که علیرضا احمدخواه ازجمله کسانی بود که درجریان درگیریهای طرفین که به تحریک سران سازمان…

 • با آمدنت محفل سرد ما را گرمی ده

  با آمدنت محفل سرد ما را گرمی ده

  دایی جان بعد ازپذیرش صلح سال 1367 خبری ازشما را نداشتیم حتی به زنده بودن شما احتمال نمی دادیم. اخیرا ازطرف انجمن نجات متوجه شده ایم که زنده هستید. خدا را بسیارشکرگذارهستیم. امیدواریم که این نامه به دستت برسد.دایی جان خیلی دلمان برایت تنگ شده،…

دکمه بازگشت به بالا