علیرضا امیری

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویمحدودیت همه جانبه در قرارگاه اشرف

  محدودیت همه جانبه در قرارگاه اشرف

  خانم فاطمه امیری در نامه خویش از اینکه برادرش آقای علیرضا امیری فرد مستقر در قرارگاه اشرف از سوی رهبران فاشیست فرقه رجوی وادار شده است تا پس از سالها بی خبری محض از خانواده خویش و عدم امکان کوچکترین ارتباط با دنیای خارج از…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویای که خوشبختی پس از تو گم شد و به قصه پیوست

  ای که خوشبختی پس از تو گم شد و به قصه پیوست

  با سلام. سلامی چو بوی خوش آشنا، برای تو می نویسم. برای عزیز رفته از دست، ای که خوشبختی پس از تو گم شد و به قصه پیوست. با سلام خدمت برادر کوچکم علیرضا امیدوارم که حالت خوب و در زیر سایه خداوند شاد و…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجوییک تصمیم شجاعانه

  یک تصمیم شجاعانه

  خانم فاطمه امیری در نامه ای که خطاب به برادرش آقای علیرضا امیری فرد مستقر در قرارگاه اشرف نوشته از او می خواهد تا تصمیم شجاعانه بگیرد و خود را از جهنم تشکیلات رجوی نجات دهد. او می نویسد:" می دانم که تو هم دل…

دکمه بازگشت به بالا