علیرضا نصراللهی

  • برچسبعلیرضا نصراللهی

    حقایق مهم کمپ آلبانی با تبلیغات کتمان کردنی نیست

    پایان دوره آموزشی ما وقتی در قرارگاه اشرف به پایان رسید طبق تقسیم بندی مسئولین پذیرش و با صلاح دید خواهران شوارای رهبری،و برادر رضا مرادی هر کدام از ما به قرارگاه های نوار مرزی فرستاده شدیم. البته چون از قبل با قرارگاه ها هماهنگ…

دکمه بازگشت به بالا