علی ابراهیمی

  • خانواده هامهوش جهانبانی همسر آقای علی ابراهیمی

    نامه خانم جهانبانی به کریم اسد خان

    آقای کریم خان دادستان محترم دادگاه کیفری بین المللی با احترام اینجانب مهوش جهانبانی همسر علی ابراهیمی از اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر درآلبانی هستم. بنده حمایت خودم را از طرح شکایت 42 نفراز جداشدگان مجاهدین خلق که حکم قطعی آن توسط دادگاهی در ایران…

دکمه بازگشت به بالا