علی عینکیان

 • بیست و پنج سال اسارت در فرقه رجوی - قسمت چهارم

  بیست و پنج سال اسارت در فرقه رجوی – قسمت چهارم

  سازمان 25 سال از بهترین سالهای عمرم را از من گرفت و تازه طلبکار ما نیز توسط مسئولین هست و میگفتند که شماها مسعود و مریم رجوی را پیر کرده اید. کسی نبود که از آنها بپرسد پس عمر تلف شده ما در این مدت…

 • فرقه رجوی و سراب سرنگونی

  فرقه رجوی و سراب سرنگونی

  استراتژی مسعود رجوی دیگر جواب ندارد. ای رفقا از همین جا شما را مورد خطاب قرار میدهم که گول حرفهای او را نخورید و جسارت به خرج داده و حصارهای ذهنی که مسعود رجوی برای شما ایجاد کرده است را کنار بزنید و پا به…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویفرقه رجوی و زندان خود ساخته

  فرقه رجوی و زندان خود ساخته

  وقتی از زندان رجوی رها شده و خود را در دنیای آزاد یافتم فکر میکردم که همه چیز را پشت سر گذاشته و دیگر آزاد هستم و مشکلی نخواهم داشت ولی این خیالی واهی بود چرا که در مواجه شدن با واقعیت های بیرون کماکان…

 • پیوستن و گسستن از سازمان مجاهدین خلق

  پیوستن و گسستن از سازمان مجاهدین خلق

  سازمان روی پاشنه آشیل آدمها و روی نقاط ضعف آنها انگشت میگذارد و میداند که آدمها نیاز به محبت دارند و از این درب وارد میشود. البته با نفرات بسته به احوال و اوضاع آنها برخورد میکند ولی در برخورد اولیه با همه با این…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویآقای علی عینکیان پس از سال ها با خانواده خود صحبت کرد

  آقای علی عینکیان پس از سال ها با خانواده خود صحبت کرد

  علی عینکیان فکر می کرد پدر و مادرش هر دو به رحمت خدا رفته اند. اما با تلاش هائی که صورت گرفت متوجه شد که مادر گرامی وی بحمدالله زنده است. او توانست با مادرش ارتباط تلفنی برقرار نماید. در طول صحبت های آنان این…

 • مصاحبه با آقای علیرضا عینکیان عضو جدا شده از مجاهدین

  مصاحبه با آقای علیرضا عینکیان عضو جدا شده از مجاهدین

  برای جلوگیری از فرار افراد از اشرف اول اینکه در مجموعه آسایشگاه هر شب نفرات هوشیار وجود دارد و ورود و خروج نفرات را از مجموعه در هنگام شب کنترل میکنند و به راحتی نمیتوان از مجموعه خارج شد. از طرف دیگر سیستمهای کنترلی فرماندهان…

دکمه بازگشت به بالا