فتح الله اسکندری

  • اعضاء جداشده از فرقه رجوی
    فتح الله اسکندری در دادگاه

    از اسارت در قفس تا خودکشی با نفت

    در دادگاهی که برای رسیدگی به دادخواست ٤٢ عضو سابق گروه تروریستی مجاهدین برگزار شد، فتح الله اسکندری یکی دیگر از خواهان در جایگاه قرار گرفت و گفت: به عنوان سرباز وظیفه به جبهه اعزام شدم و پس از برخورد گلوله و ترکش اسیر مجاهدین…

دکمه بازگشت به بالا