فرزاد فرزین فر

  • از تقدس خون تا تقدس سلاح

    از تقدس خون تا تقدس سلاح

    البته فکر جدائی از سازمان همیشه و همیشه وجود داشته منتها امکان بروز وجود نداشته و من همیشه در داخل هم با کارهای سازمان مشکل داشتم ولی همان تقدسها و خط قرمزها که در واقع خط تسلیم ها بودند مانع آزادی و رهائی من میشد…

دکمه بازگشت به بالا