مرور برچسب

مجاهدین و بحران آفرینی

دشمنان مردم عراق نمی توانند آرامش آنان را ببینند

رجوی ها و به اصطلاح ارتش آزادیبخش شان به عنوان ارتش خصوصی در اختیار صدام بوده و در این مسیر نه تنها علیه ملت و مرزبانان ایران دست به جنایت زدند بلکه در خدمت ارباب خود صدام ، به سرکوب مردم عراق پرداختند که کشتار و سرکوب اکراد و شیعیان عراق…

شارلاتان بازی مجاهدین سر حوادث عراق

اخیرا اعتراضات صنفی زیادی در کشور عراق شاهد هستیم که متاسفانه با کشته شدن تعداد نسبتا قابل توجهی بهمراه بوده است. جا دارد که همین جا به خانواده کشته شدگان تسلیت بگوییم. بدیهیست که هیچ انسان عادی از کشته شدن هم نوع خودش آنهم بر سر اعتراض…

اشک تمساح باند رجوی برای مردم عراق

در موقع خود، سازمان مجاهدین خلق بعنوان مهمان ناخواسته ی عراق ، تاحد توانش ازمردم آنجا کشت ، چند دستگی درمیان آنها ایجاد کرد وخواست که داعش را بانام" عشایر انقلابی" به آنها قالب کند تا خام شده وبا ترک مقاومت دربرابر داعش، کشور عراق را که…

سوءاستفاده فرقه رجوی از رابطه ملت ایران و عراق

در سال ۲۰۰۳ برای اولین بار مردم مسلمان عراق به خصوص شیعیان و کردها از ظلم و کشتار چندین دهه دولت صدام حسین نجات پیدا کردند. به علت سابقه تاریخی دینی و مذهبی دو کشور مسلمان ایران و عراق ، قرابت ها و شباهت های فرهنگی بسیاری با هم داشته و…

ازحوادث عراق هم چیزی عاید باند رجوی نخواهد شد

زمانی که وقایع عربستان سیر دلخواه فرقه ی رجوی را ادامه نداد و حقایق موجود و توازن قوا سران عربستان را تاحدی باین واقع بینی رساند که در مراحل بحرانی، حساب صد درصدی روی حمایت آمریکا نمیتوان باز کرد و برخلاف خواب و رویاهای بن سلمان ، طرف دیگر…

آرمان وقیح ِمصلوب کنندگان مسیح

پیام اخیر مریم رجوی به مناسبت میلاد حضرت مسیح، پیامی قابل تامل و البته بیانگر ماهیت پلید این زن بود. مریم رجوی با آن تاریخچه ی سیاه، ترور و سلاخی ملت ایران، حالا از حضرت مسیح و حضرت مریم الهام گرفته و خودش را همگام با این دو انسان پاک سرشت،…

آه و ناله مریم قجر برای برقراری آتش بس در سوریه

در این راستا فرقه رجوی کوشش می کنند که ترکیه و روسیه را طرف حساب قرار داده و ایران که نقش محوری در این مذاکرات داشته را به حساب نیاورند و در خبرهای خود مدعی می شوند که نقض آتش بس از طرف سوریه و ایران کماکان ادامه دارد

درتبعیت از اربابان، رسانه های رجوی چه میگویند و دیگران چه می نویسند!

متعاقب به سنگ خوردن سرهایی که بدون مطالبات زمان، همه ی اخبار خود را به نقل از رسانه های غربی- صهیونیستی که خود اخبار و تفسیرهایشان را در راستای مدافعه از منافع یک درصدی های حاکم برجهان تنظیم وپخش میکنند – رفته رفته انسان های باشرف که درتوسل…

اظهار فضل مفت خور فرقه رجوی محدثین در مورد آتش بس سوریه

بعد از اعلام آتش بس در سوریه گروههای مختلفی به اظهار نظر پرداختند بعضی این آتش بس را نقطه عطفی برای یک صلح پایدار در سوریه مورد ارزیابی قرار دادند و برخی از گروهها نیز هنوز بر طبل توخالی جنگ در سوریه می کوبند و بعضی هم مانند فرقه رجوی سعی…