مرور برچسب

مجاهدین و بحران آفرینی

آرمان وقیح ِمصلوب کنندگان مسیح

پیام اخیر مریم رجوی به مناسبت میلاد حضرت مسیح، پیامی قابل تامل و البته بیانگر ماهیت پلید این زن بود. مریم رجوی با آن تاریخچه ی سیاه، ترور و سلاخی ملت ایران، حالا از حضرت مسیح و حضرت مریم الهام گرفته و خودش را همگام با این دو انسان پاک سرشت،…

آه و ناله مریم قجر برای برقراری آتش بس در سوریه

در این راستا فرقه رجوی کوشش می کنند که ترکیه و روسیه را طرف حساب قرار داده و ایران که نقش محوری در این مذاکرات داشته را به حساب نیاورند و در خبرهای خود مدعی می شوند که نقض آتش بس از طرف سوریه و ایران کماکان ادامه دارد

درتبعیت از اربابان، رسانه های رجوی چه میگویند و دیگران چه می نویسند!

متعاقب به سنگ خوردن سرهایی که بدون مطالبات زمان، همه ی اخبار خود را به نقل از رسانه های غربی- صهیونیستی که خود اخبار و تفسیرهایشان را در راستای مدافعه از منافع یک درصدی های حاکم برجهان تنظیم وپخش میکنند – رفته رفته انسان های باشرف که درتوسل…

اظهار فضل مفت خور فرقه رجوی محدثین در مورد آتش بس سوریه

بعد از اعلام آتش بس در سوریه گروههای مختلفی به اظهار نظر پرداختند بعضی این آتش بس را نقطه عطفی برای یک صلح پایدار در سوریه مورد ارزیابی قرار دادند و برخی از گروهها نیز هنوز بر طبل توخالی جنگ در سوریه می کوبند و بعضی هم مانند فرقه رجوی سعی…

مشترکات فرقه رجوی و گروه تکفیری داعش – قسمت پایانی

اما جدیدترین اقدام سرکرده فرقه رجوی در دیدار با «محمد آل الشیخ»، سفیر عربستان سعودی در پاریس می باشد که از آمادگی این گروه تروریستی در کمک و همکاری با عربستان در تجاوزاتش علیه ملت یمن خبر داد. مریم رجوی در این دیدار تاکید کرد که عربستان…

تلاش زیاد فرقه ی رجوی برای نفی پوشاندن فراموش شدنش درتبریز!

مسائل بازی بین تراکتور سازی تبریز و نفت تهران پیش آمد که این حوادث دردناک حاصل عدم درایت بعضی از دست اندرکاران مربوطه در فوتبال کشور بود، هرکسی دروسع خود کوشید که ازاین حادثه ی ناخوشآیند درتبلیغات برعلیه حکومت سوء استفاده کند که فرقه ی رجوی…

کمیته های مردمی یا گروه تروریستی تکفیریها

جنایتهای سران سازمان مجاهدین تمامی ندارد و آنها در هر نقطه ای از دنیا که عده ای تروریست و اشوب طلب با حمایت برخی کشورهایی که منافعی در انجا دارند شورشی انجام می دهد، از آن حمایت نموده و به جنایات وحشیانه آنها کمک می کنند، همچنانکه در عراق…

19 فروردین نمایانگر خیانت سران سازمان مجاهدین

هنگامی که ارتش عراق شروع به پیشروی نمود بسیاری از بچه ها که هنوز گرم صحبتها و مغزشوئی های فرماندهان خود بودند به مقابله آنها رفتند ودر جنگ حلوا خیرات نمی کنند و همین مقابله ما باعث زخمی شدن عده ای از همراهان من شد و با دیدن این وضع بیدرنگ…

توافق لوزان و نعل وارونه زدن‌های رهبری مجاهدین

ضمن این‌که رفتار جدید مجاهدین با اطلاعیه سیزدهم فروردین ۹۴ این گروه نیز در تناقض است. اگر بواقع مجاهدین معتقدند که رژیم در این توافق نامه همه چیز را از دست داده و هیچ چیزی نگرفته است واقعا چرا خوشحال نیستند و از آن استقال نمی‌کنند؟ مگر نه…