محسن بداقی

  • خانواده هانامه

    نامه ای به محسن بداقی اسیر در فرقه مجاهدین

    سلام پسرم. امیدوارم حالت خوب باشد . خیلی وقت است خبری از شما ندارم! طی این سالیان تماسی با من نگرفتی . من و خانواده ات دلمان برای شما تنگ شده است. در کجا زندگی می کنی که امکان تماس با ما را نداری؟ چند…

دکمه بازگشت به بالا