محمد مهدی ثابت رستمی

  • خانواده هاثابت رستمی

    چرا رجوی از یک تماس تلفنی وحشت دارد

    برادر بزرگم ، برادر خوبم ، برادر عزیزم به عکس هایی که برایت فرستادم لطفاً خوب نگاه کن نمی دانم آیا اجازه داری داخل سایت شوی و این نامه را مطالعه کنی یا خیر؟ با وجود این ابهام ، من امیدوارم که عکس های بابا…

دکمه بازگشت به بالا