محمود دهقان

 • انجمن نجات گیلانخانواده محمود دهقان

  دیدار با خانواده محمود دهقان از اسیران رجوی در زندان مانز آلبانی

  محمود دهقان از اسرای گرفتار در فرقه بدنام رجوی است که هم اینک در اسارتگاه تحت کنترل مافیای رجوی در آلبانی است. سابق بر ایام پدر و مادر مرحوم بدنبال فرزند اسیرشان سختیهای زیادی را متحمل شدند و سرانجام بی آنکه در هنگامه وداع به…

 • خانواده ها

  پیام تصویری مهندس احمد دهقان برای برادرش محمود

  محمود دهقان از اسرای گرفتار در فرقه بدنام رجوی است که هم اینک در اسارتگاه تحت کنترل مافیای رجوی در زندان مانز آلبانی موسوم به اشرف 3 است. سابق بر ایام پدرومادر مرحوم بدنبال فرزند اسیرشان سختیهای زیادی را متحمل شدند و سرانجام بی آنکه…

 • تا كي مي خواهي ما را چشم انتظاربگذاري

  تا کی می خواهی ما را چشم انتظاربگذاری

  چون ما شنیده ایم که دوستان شما درحال آمدن هستند که توهم سعی کن بیائی. حال همگی ما خوب است. عروسی علی خواهرزاده ات که نیامدی پس سعی کن عروسی بچه های دیگرفامیلها بیائی. عروسی سعید پسربرادرت احمد نزدیک است. دوست دارم ازنزدیک تورا ببینم…

دکمه بازگشت به بالا