مرجان ملک

  • اعضاء جداشده از فرقه رجویفواد بصری

    پس از مرجان ملک، من سوژه شدم

    زمانی که فرقه رجوی در عراق بود یک تیم که مرجان ملک جزء آنها بود برای عملیات تروریستی به ایران اعزام می کند. مرجان ملک در ایران دستگیر می شود اما سازمان مجاهدین که فکر می کند مرجان ملک کشته شده است، او را به…

  • مجاهدین خلقمرجان، گوهری بر قله ی شرف و انسانیت

    مرجان، گوهری بر قله ی شرف و انسانیت

    راستی که مرجان ، گوهری تابنده، قهرمانی رشید و پاک باز و نمونه یی از فدای بی همتای زادگان مریم رهایی و زنان پیش تازی بود که…( نوروز 1380 نشریه ی مجاهد از زبان رهبر فرقه). عجب رسمیه، رسم زمونه. گاهی اوقات انسان می ماند…

دکمه بازگشت به بالا