منوچهر هزار خانی

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقشورای مجاهدین

  شما نقش زیادی در مرگ زودرس بزرگترین نمایشنامه نویس ایران داشتید

  صحبت از دکتر منوچهر هزارخانی است که زمانی در دوران شاه با بزرگان ادبی و مردم گرای ایران نشست و برخاست داشت و اشتهار یافت وحرمت دید اما  بخاطر ضعف شخصیتی که داشت ، این اشتهار و محبوبیت خود را در اختیار مسعود رجوی بوالهوس…

 • فقط هزار خانی مانده بود که برای همیاری فرقه رجوی اطلاعیه بدهد!!!.

  هزار خانی کودن و مفت خور که بعضاً خودی نشان می دهد تا پولهای دریافتی از فرقه تروریستی رجوی قطع نشود اکنون در مورد بازی مسخره ای که فرقه تروریستی رجوی هر ساله برای اخاذی به نام همیاری راه می اندازد تا این گونه با…

 • بی توجهی های امریکا و یونامی و زوزه های منوچهر هزارخانی

  بی توجهی های امریکا و یونامی و زوزه های منوچهر هزارخانی

  ایشان با پیروی از ادبیات لمپنی گروه تروریستی مجاهدین در مقاله 14 سطری خود با توهین آشکار به نماینده ویژه سازمان ملل متحد در انتقال ساکنان اشرف با بکارگیری"عبارت تسهیل کننده ای که گندش را درآورده!!" بارها آقای مارتین کوبلر را شریک دزد و همپیمان…

 • حفظ حقوق اولیه انسانی؟ آمریکائی های خوب - آمریکایی های بد

  حفظ حقوق اولیه انسانی؟ آمریکائی های خوب – آمریکایی های بد

  آقای هزارخانی بازهم اینقدر به حقوق اولیه انسانی و حق زندگی، حق مالک بودن داراییهای خود... مجاهدین معتقد هستند آیا تابحال به این موضوع هم فکر کرده اند که در سه دهه گذشته رهبران مجاهدین چقدر به حق و حقوق اعضای خود پایبند بودند؟ آیا…

 • کودنی یا پاچه ورمالیدگی هزار خانی

  کودنی یا پاچه ورمالیدگی هزار خانی

  آقای هزارخانی که سالیان با دریافت دلارهای باد آورده مجاهدین به زندگی کثیف خود در اروپا ادامه می دهد بهتر بود به جای پرداختن به نداشتن آزادی و آب آشامیدنی و... نیروهای فرقه در کمپ موقت ترانزیت ابتدا با نیروهای جدا شده از فرقه در…

دکمه بازگشت به بالا