مهرداد نیک سیر

  • خانواده هاکمپ اشرف

    مهرداد را رجوی به کشتن داد

    تا چند لحظه صدایی از پشت تلفن نشنیدم. سکوتی بغض آلود را حس می کردم. بعد از لحظاتی بغضش ترکید و اشک امانش نداد. در میان بغض و اشک گفت: می دانم سران این فرقه شیطانی باعث و بانی کشته شدن برادرم هستند وگرنه برادرم…

دکمه بازگشت به بالا