هجوم به آقای سبحانی

 • انجمن های مستقلنامه انجمن ایران باستان به سفارت آلمان در پاریس

  نامه انجمن ایران باستان به سفارت آلمان در پاریس

  روز جمعه 24 اپریل هیئتی به نمایندگی از طرف انجمن"ایران باستان-آینده درخشان" در سفارت آلمان در پاریس حضور یافت و هیئت مزبور نامه ای در اعتراض به حمله تروریستهای فرقه مجاهدین به آقای محمد حسین سبحانی را به نماینده سفارت آلمان تقدیم نموند و بدینوسیله…

 • تلاشهای ضد جداشده هاتهاجم مجاهدین به اعضای جداشده محکوم است

  تهاجم مجاهدین به اعضای جداشده محکوم است

  راستی مشکل مجاهدین بر سر چیست؟ شاید فکر می کنند که با فحاشی و تهاجم فیزیکی دهان افراد بسته می شود، اگر اینطور فکر می کنند باید به آنها گفت آن زمان که ما در داخل تشکیلات در حصار و زندان بودیم دهانمان بسته نشد…

 • تلاشهای ضد جداشده هااثبات شکست مجاهدین با حمله به جدا شده ها

  اثبات شکست مجاهدین با حمله به جدا شده ها

  با شناختی که از این فرقه دارم فکر نمی کنم که این اقدام تروریستی علیه آقای سبحانی یک عمل خود به خودی و یا فردی باشد بلکه سناریو از طرف سران فرقه نوشته شده و به اجرا کننده دستور تشکیلاتی داده شده که آنرا به…

 • تلاشهای ضد جداشده هاراه اندازي چماقداري و تنگناي سقوط

  راه اندازی چماقداری و تنگنای سقوط

  اخیرا مجاهدین خلق با راه اندازی چماقداری و تهدید و ارعاب در شهرهای اروپایی علیه مخالفان و منتقدین خود فعالیت تازه ای را از سر گرفته اند. این تهدید و ارعاب در شرایطی صورت می گیرد که تاریخچه سازمان مجاهدین می رود که وارد مرحله…

 • تلاشهای ضد جداشده هااعتراف به شکست فرقه رجوی

  اعتراف به شکست فرقه رجوی

  آنچه که از این ماجرا میشود نتیجه گرفت این است که فرقه رجوی –قجر بیشتر از هر کسی وزودتر از هر کسی شکست خود را فهمید و لمس کرد. چون دستوری که رجوی برعلیه جداشدگان صادر کرده بود برای روز شکست بود.پس فرقه با زبان…

 • تلاشهای ضد جداشده هاروز 17 ژوئن، روز مبارزه با چماقداری فرقه رجوی

  روز 17 ژوئن، روز مبارزه با چماقداری فرقه رجوی

  مجاهدین اگرچه توسط فشارهای بین المللی که در واقع جدا شدگان نقش مهمی در آن ایفا نمودند مجبور شدند تا برای خروج از بحرانی که در آن غرق شده اند تن به معاهدات و قوانین کشورهائی که در آن ساکن می باشند بدهند و از…

 • تلاشهای ضد جداشده هاتهدیدات تروریستی در اروپا

  تهدیدات تروریستی در اروپا

  ماهیت این فرقه تروریستی تغئیر نکرده است درست است که به زور خلع سلاح شده اما ماهیت این فرقه همان بوده که هست. این فرقه برای پیشبرد روش های قبلی خودش ناگزیر به شگرد های جدیدی دست زده ومیزند که البته قبلا هم از این…

 • تلاشهای ضد جداشده هاانجمن ایران سبز حمله به آقای سبحانی را محکوم میکند

  انجمن ایران سبز حمله به آقای سبحانی را محکوم میکند

  سازمان مجاهدین خلق در حالی دست به اقدامات خشونت بار بر علیه فعالین حقوق بشری و منتقدین خود میزند که مدعی است اقدامات تروریستی را کنار گذاشته است. این اولین بار نیست که مخالفین مجاهدین مورد هجوم خشونت بار این فرقه تروریستی واقع میشوند بلکه…

 • تلاشهای ضد جداشده هاتنها خلع سلاح کافی نیست

  تنها خلع سلاح کافی نیست

  ما همچنین خطاب به اعضا و هواداران سازمان مجاهدین اعلام میداریم که این افکار و اعمال فقط به هرچه بیشتر منزوی شدن شما و سازمانتان کمک خواهد کرد؛ و هیچ تاثیری به جز فرونشاندن موقتی خشم و کینه رهبرانتان نخواهد داشت ؛ ما منتقدین سازمان…

 • تلاشهای ضد جداشده هاهجوم به آقای سبحانی، خشونت بیمارگونه

  هجوم به آقای سبحانی، خشونت بیمارگونه

  خانم مریم عضدانلو، دیروز همرزمان و پیروان دو آتشه ی فرقه ی تحت رهبری همسرتان در میان بهت و ناباوری شهروندان آلمانی در شهر کلن به آقای محمد حسین سبحانی یکی از کادرهای ارشد تشکیلاتی جدا شده ی مجاهدین حمله ور شدند و با این…

 • مریم رجوینامه سرگشاده آقای سبحانی به مریم رجوی

  نامه سرگشاده آقای سبحانی به مریم رجوی

  چرا پاسخگوی عمر تباه شده مردان و زنان از خودگذشته ای که زندگی، جوانی، و اعتماد خود را هزینه حرص و طمع بیمارگونه آقای مسعود رجوی و شما کردند، نیستید؟ حال اگر کس یا کسانی شرح حال این اسیران را در قلعه اشرف در عراق…

دکمه بازگشت به بالا