مرور رده

تلاشهای ضد جداشده ها

یعنی این فرقه میخواهد در ایران دمکراسی و آزادی به ارمغان بیاورد ؟!

خدمت خوانندگان عزیز سلام عرض میکنم . هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد ! حکایت این روزهای فرقه رجوی است که تلاش دارد هر چه می تواند اعضای جدا شده از فرقه رو به انحطاط را به لجن بکشد و از آنها ندامت نامه های اجباری…

نامه ای به امضای حسن نایب آقا

قطع کمک های مالی فرقه به فرید شاه کرمی قبل از پرداختن به نامه قطع کمک های مالی به امضای حسن نایب آقا، لازم میدانم به همشهری خوبم آقای فرید شاه کرمی، جداشده شجاعی که به رجوی و سران تشکیلات آن تودهنی محکمی زد تبریک و دست مریزاد بگویم. اعلام…

اقدام غیرقانونی آلبانی بر علیه احسان بیدی را محکوم می کنیم

بر اساس خبرهای دریافتی وزارت کشور و پلیس البانی در ادامه اعمال فشار ومحدودیت برعلیه اعضای جداشده در آن کشور ، اقای احسان بیدی را دریک کمپ بسته در روستای مانز ومنطقه مامیناس از توابع بندر دورس قرار داده و رفت و آمد ایشان را ممنوع کرده اند. …

جنگ سازمان با اعضای سابق بر سر چیست؟

غلامعلی میرزایی و عظیم میش مست خاری درچشمان رجوی با تعطیل شدن سایت مهوع و دروغپرداز موسوم به افشای یاران شیطان، ماموریت دروغپردازی و شیطان سازی علیه جداشدگان به سایت تارنمای ایران افشاگر سپرده شد وتا دلت بخواهد اباطیل و خزعبلات نشخوار…

افشاگری جدا شده ها و افسار پاره کردن رجوی ها

دستگاه تبلیغاتی رجوی دشمنی دیرینه و کینه حیوانی خود را باز هم نسبت به جدا شده ها نشان داد و سعی می کند همه را از دم تیغ فحش و ناسزا بگذراند و حاضر نیست قدری کوتاه بیاید . تمام مشکل سازمان در این است که چرا وقتی فردی از سازمان جدا می شود…

توطئه مجاهدین علیه آقای احسان بیدی محکوم است

ابراز نگرانی و اعتراض اعضای جدا شده از مجاهدین به رییس جمهور آلبانی جناب رئیس جمهور آلبانی آقای ایلیر متا با تقدیم احترام ما جمعی از اعضای سابق مجاهدین خلق، سالها است برای یافتن زندگی از این سازمان جدا و با رعایت قوانین در کشورشمازندگی می…

بازی کثیف مجاهدین بر علیه جداشده ها

اخیرا فرقه تروریستی مجاهدین با روی آوردن به یک بازی کثیف سیاسی و مارک زدن به اعضای جداشده در آلبانی و اروپا سعی در گمراه کردن اذهان از وضعیت وخیم و شکننده تشکیلات خود در آلبانی و سرپوش گذاشتن بر موج فزاینده مسئله داری نیروهایش دارد. اگر چه…

رقصیدن درکنار ارتش تجاوزگر را میشد مبارزه نامید؟

فرقه هرزه مجاهدین خلق که طبل رسوایی خیانت ها ومردم فروشی هایش درهر مرزوبوم و شهر و خیابان بصدا در آمده و به هیچ سرویس امنیتی وجاسوسی امریکایی، اروپایی ومنطقه ای در راستای فروش بالاترین منافع ومصالح ملی مردم ایران نه نگفته، دریک فرافکنی…

سونامی ترس از افشای حقایق پشت پرده

سایت های وابسته به فرقه تروریستی رجوی در طی دو روز اخیر با پرونده سازی علیه افشاگری های اعضای جداشده در رابطه با عملیات موسوم به فروغ جاویدان که درمناسبات داخلی اعضا به ماجراجویی دروغ جاویدان معروف است ترس ووحشت خود را از تاثیرگذاری این…

مجاهدین ترور شخصیتی علیه جداشدگان را متوقف کند

کسانی که انتخاب کردند از فرقه رجوی جدا شوند و سراغ زندگی عادی خود بروند، امروز در آلبانی توسط برخی عناصر سازمان ، مانیتور می شوند. این تجاوز آشکار به حقوق اولیه انسان هائی است که انتخاب کردند با رجوی نباشند. اخیرا در یکی از سایت های…